Åge Aleksandersen (Foto: Artistguiden)

– Demokrati i Tono NÅ!

Debatten om fordelingsmekanismene til vederlagsbyrået TONO har resultert i en opphetet debatt på Ballade. Nå tar flere av Norges meste kjente populærkomponister bladet fra munnen. Espen Lind, Bjørn Eidsvåg, Åge Aleksandersen, Jonas Fjeld, Henning Kvitnes, Aslag Hagen fra Hellbillies og Janove Ottesen fra Kaizers Orchestra er blant artistene som har signert dette åpne brevet: Her hevder de at TONO, med NKF i spissen, i mange år har tvangsbeskattet populærkomponistene for å bruke pengene til å subsidiere sjangre med svakere kommersielt potensiale. – Vi krever demokrati nå!, skriver populærkomponistene.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Henning Kvitnes, Bjørn Eidsvåg, Åge Aleksandersen, Espen Lind, Frode Viken, Jonas Fjeld, JanOve Ottesen, Geir Zahl, William Kristoffersen, Aslag Haugen, Robert Post, Reidar Brendeland og Hilde Heltberg

Etter å ha lest gjennom Tonos Minuttstatistikk, Beskrivelse av Verktyper og Vektgrupper, samtale med Tonos avregningsavdeling, samt nøye lesning av Håkon Berges ”klare svar” I Ballade 8.3, har vi blitt styrket i vår overbevisning. Tono med eierene NKF i spissen, har i mange år utmanøvrert Populærkomponistene på deres rettferdige andel. Alle brukere av musikk; Radio/TV, konsertarrangører, m.fl. betaler det samme uansett hvilken Verktype eller Vektgruppe de bruker. Omfordelingen skjer kun i Tono.

Her må vi skynde oss å legge til at Tonos Administrasjon gjør en fantastisk jobb for oss alle, og denne vil vi gjerne styrke!

Her snakker vi om det politiske systemet. Derfor krever vi demokrati NÅ!

Et enkelt eksempel på omfordeling, – pr. minutt P1 mekanisk:

* Vektgruppe 1; 60 kroner,
* Vektgruppe 2; 120 kroner
* Vektgruppe 3; 240 kroner.

Denne fordelingsnøkkelen gjentas i all avregning.

At alle vektgruppene blir gitt et prosentvis påslag fra ”herreløse” midler gjør omfordelingen enda større, da Vektgruppe 3 trolig får 4 ganger så mye som Vektgruppe 1 også her. De ”herreløse” midlene kommer trolig til 99% fra bruk av musikk i Vektgruppe 1. At omfordelingen har blitt noe mindre etter 2001 pga. færre Vektgrupper, gjør ikke denne urettferdigheten noe mer legal.

Her har de økte stipendutbetalingene til NKF-medlemmene trolig mere enn oppveid for et eventuellt ”tap”. Her skal vi ikke glemme at alle medlemmer betaler 10% av inntekten til stipendmidler I følge vedtektene § 24-7.

Håkon Berge

Håkon Berge konstaterer at ved en ”en til en”- modell ville det gå mer penger til de verkene med størst kommersiell potensiale. Ja, det høres jo faktisk rettferdig ut! Samtidig sier han at avregningen skal være lett å følge, fra krone inn til krone ut.
Vi sier ja takk til det også vi.

Håkon Berge innrømmer også at komponister fra en sjanger subsidierer komponister fra en annen sjanger, og sier det er ukomplisert (!) at de som tjener mest, bidrar mest til andre. Altså, en ren beskatning. Før all annen skatt.
Han sier at det er flertall for et slikt syn, men da mener han vel i NKF, hvor stort sett alle blir tilgodesett av en slik beskatning. Vi må også skyte inn at det kun er en meget liten andel av Populærkomponistene som tjener mye, og at disse ofte har hatt mange magre år bak seg. Eller foran seg.

Tekstforfatterne

Ved gjennomlesning av Beskrivelse av Verktyper, som danner grunnlaget for denne forskjellsbehandlingen, finner vi ingen henvisning til Tekst. Ingen vurdering av Tekst og dens kompositoriske identitet. Derfor havner Tekst alltid i Vektgruppe 1.
Sannheten er selvsagt den at mange tekster av norske opphavsmenn og kvinner holder en mye høyere standard og har mye høyere kompositorisk identitet enn mye av den musikken som havner I de høyeste Vektgruppene.
Problemet er at NKF ikke driver med Tekst og derfor ikke ønsker å verdsette den.

Tonos vedtekter tar kun høyde for at 1 av 9 styremedlemmer skal være tekstforfatter, (2 av 15 i Representantskapet) selv om denne gruppen trolig genererer ca. 35% av Tonos inntekter. De blir også belastet 2% av sine avregninger til Norsk Komponistfond uten å ha rett til å søke!

Det blir derfor viktig å minne om Tonos vedtekter under § 2 b – Oppgaver:

”Å synliggjøre, styrke og beskytte sine rettighetshaveres juridiske, moralske og økonomiske rettigheter ved aktivt å arbeide for en kontinuerlig utvikling av de opphavsrettslike regler og bestemmelser som danner rammevilkår for opphavsmenns kreative virksomhet.”

Gjeldende praksis bryter helt klart mot denne viktige vedtekten.

Konklusjon

Konklusjon må være:

1. Vi ønsker oss et demokratisk Tono hvor alle andelshavere har lik direkte stemmerett.

2. At en kulturpolitisk fordeling ikke må skje på bekostning av enkeltmedlemmer eller grupper, og at den bli bestemt i et demokratisk forum.

3. Vi ber Tonos styre og representantskap å ta de nødvendige skritt for å oppnå dette før de blir tvunget til det av EU-direktiver, medlemsopprør eller markedskrefter på jakt etter lavere brukersatser. Vi er alle tjent med et sterkt og sammensveiset Tono for å møte de mange utfordringer som ligger foran oss.

Økt globalisering, en galopperende teknisk utvikling, samt mange nye brukergrupper både blant forbrukere og brukere innenfor media vil tvinge fram nye løsninger.
Derfor må vi stå sammen, med like rettigheter og ansvar. Derfor blir det også ekstra viktig å hurtig finne en løsning på våre interne motsetninger. En løsning som forener oss på tvers av sjangere.

4. Vi tror at gjensidig respekt og likeverd vil ha en enorm positiv innvirkning på norsk musikkliv.

5. Vi mener alvor nå!

Henning Kvitnes
Bjørn Eidsvåg
Åge Aleksandersen
Espen Lind
Frode Viken
Jonas Fjeld
JanOve Ottesen
Geir Zahl
William Kristoffersen
Aslag Haugen
Robert Post
Reidar Brendeland
Hilde Heltberg

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev