Popkomm 2003: Tom H. Brekke - CCAP

Checkpoint Charlie kutter konserter

18 år gamle Checkpoint Charlie i Stavanger reduserer antall konserter neste år. De vil ikke kutte ut konsertvirksomheten helt, men grunnet en stadig trangere økonomi vil klubben satse mer på lokale artister. – Vi håper at statlige og kommunale instanser ser verdien av å også gi støtte til “kommersielle” arrangører slik at vi kan opprettholde dagens bookingpolitikk, skriver daglig leder og bookingansvarlig for Checkpoint, Tom H. Brekke. Checkpoint Charlie har i år hatt nærmere seksti konsertkvelder og arrangementer, der norske artister utgjør rundt 84 % av tilbudet.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Av Tom H. Brekke, daglig leder og bookingansvarlig på Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie kommer til å redusere antall konserter første halvår 2006.

Med en stadig mer negativ konsertøkonomi, kombinert med en kraftig økning i husleien, har vi vært nødt til å sette bedriftsøkonomiske hensyn foran den idealistiske tanken som har ligget til grunn for vår booking-politikk i alle år. Foreløpig vil vi prioritere å booke lokale band og mer etablerte navn første halvår 2006, og vi ser oss dessverre nødt til å velge bort store deler av “up and coming” -segmentet som har vært en viktig satsing for oss i 18 år.

Vi søker nå midler til konsertvirksomhet fra alle steder det er mulig (Norsk Kulturråd, Stavanger Kommune etc.) og håper på at noen av søknadene blir godkjent. Vi gir ikke opp konsertvirksomheten, men vi er nødt til å legge inn ett hvileskjær det neste halvåret og satser på færre konserter og en solid runde i tenkeboksen før vi legger kursen videre. Vi krysser fingrene og håper at statlige og kommunale instanser ser verdien av å også gi støtte til “kommersielle” arrangører slik at vi kan opprettholde dagens booking-politikk.

Checkpoint Charlie har gjennom 18 år vært Stavangers viktigste scene for nye og spennende lokale, nasjonale og internasjonale band.

Konsertdriften har aldri vært et overskuddsforetak, men takket være et velvillig innstilt styre i Checkpoint Charlie AS har vi til tross for negativ konsertøkonomi fått lov til å fortsette med en bookingprofil basert på ønsket om å presentere kvalitetsband uten å vektlegge salgstall, plasseringer på VG-listen og andre kommersielle parametere. Vi har hatt et ønske om å presentere et spennende utvalg lokale, nasjonale og internasjonale band innen mange subgenre i den store pop & rock -bagen og føler selv at vi kvalitativt stort sett har truffet blink med booking-profilen vår.

Vi har i alle år vært inneforstått med at vi henvender oss til et lite marked. Hovedvekten av den type band vi har valgt å presentere, trekker jevnt over et mye mindre publikum i Stavanger enn i de andre store norske byene. Vi har håpet på at en gjennomført vektlegging av kvalitet på bookingen etter hvert ville føre til økt publikumsinteresse for konserter med band som ikke nødvendigvis selger en haug med plater – men som har kredibilitet og kvalitet innen sine genrer. Men dessverre har utviklingen de siste årene gått i motsatt retning.

Spesielt er dette urovekkende når det gjelder de nye norske bandene vi har presentert de siste årene. Samtidig som det har vært et enormt fokus på norsk musikk og stor interesse for norske band og artister i både inn- og utland, har vi merket en nedgang i antall besøkende på konserter med norske band, og da spesielt band som er i startfasen, som akkurat har sluppet sitt første album, eller som er i ferd med å bygge seg opp. Konkurransen med sofakos, tv-titting og en utbredt vorspiel-kultur blir stadig sterkere, og gjør vår jobb stadig vanskeligere. Det er svært betenkelig at utviklingen hos oss viser at det er stadig mindre interesse for nye norske band – det er tross alt de som skal være fremtiden for norsk musikk. Når arrangører som Checkpoint Charlie velger vekk de nye bandene stopper også utviklingen opp; får man ikke spillejobber utenfor sin egen by reduserer det drastisk mulighetene for de nye bandene til å komme opp og frem og bli lagt merke til.

Styret i Checkpoint Charlie AS har alltid stilt seg bak konsertdriften, selv om den jevnt over har vært et pengesluk fremfor en inntektskilde. Til tross for at vi har gjort en del grep de siste årene for å prøve å øke interessen og snu den negative trenden, har utviklingen i stedet gått i motsatt retning, og styret har derfor nå pålagt daglig leder og bookingansvarlig til å vise større ansvar mht kontroll over utgiftene i forbindelse med konsertdriften. Resultatet er som nevnt at vi nå reduserer konsertaktiviteten og dreier profilen mot arrangementer med mindre tapspotensial.

Men, ballen er ikke lagt helt død ennå. Vi jobber nå aktivt for første gang med å søke om midler til konsertdrift fra statlige og kommunale fond, der vi søker spesifikt om støtte til konserter med “up and coming” band og til en serie med konsertarrangementer med lokale band. Vi har tidligere vært utelukket fra denne type støtte da vi har vært sett på som en “kommersiell arrangør”, dvs vi har valgt å ikke skille mellom konsertdrift og øvrig drift ved å opprette en egen booking-forening. Vi har ment at dette er et kunstig skille da den øvrige driften vår i 90 % av tilfellene uansett ender opp med å betale for store deler av konsertdriften. Vi håper at både stat og kommune ser verdien i det arbeidet som scener som Checkpoint Charlie gjør og velger å tilgodese oss med støtte til deler av konsertdriften.

Hvis vi blir tildelt støtte vil vi umiddelbart åpne opp for booking av den type band og i det omfang som støtten tilsier.

Litt statistikk (tallene er inkludert konserter med eksterne arrangører):

I 2005 har vi totalt konserter med 81 band pluss 17 band i ZOOM uken, totalt 98 band fordelt på 56 arrangementer / konsertkvelder. Av disse var det 16 utenlandske band, som gir en norsk andel på 84 % (medregnet ZOOM uken). Samlet besøkstall i perioden januar 2005 frem til begynnelsen på november 2005 er på ca 5140 personer (gjesteliste + presse etc. ikke inkludert)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev