Kristin på Mono

– Byråkratiet dreper kulturen!

Etter at Ballade gjorde flere toppolitikere kjente med bagrunnen for Næringsetatens inndragelse av Café Monos skjenkebevilling, har ikke reaksjonene latt vente på seg. – Denne saken må kulturbyråd Kjell Veivåg ta tak i umiddelbart, så vi slipper å miste enda en viktig musikkscene, sier en opprørt Ellen Horn på telefon fra USA. Partifelle Saera Khan retter skytset mot byråd for næring og byutvikling, Ann Kathrine S. Tornås: – Det er håpløst og latterlig at vitale, urbane musikkmiljøer skal lide under byråkratisk vrangvilje, sier Khan. Også Tom Pape, som sitter som leder for Helse og Sosialkomiteen i Oslo, synes Næringsetaten skyter bom: – I denne saken er det snakk om en redelig virksomhet, som attpåtil driver med et viktig kulturarbeid. At de skal straffes på denne måten fordi de ikke er «byråkratisk flinke nok», er absolutt ikke ønskelig, sier Pape. SVs andrekandidat Knut Even Lindsjørn har i dag skrevet et brev til Tornås, der han konstaterer at «Oslo Kommune i dette tilfellet har

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Ballade fikk tak i Arbeiderpartiets ordførerkandidat for Oslo, Ellen Horn, som på telefon fra USA uttrykte sin bekymring over at nok en viktig kulturscene kan forsvinne fra hovedstaden.

— Det hadde vært en katastrofe om også Mono forsvinner! Denne saken må kulturbyråd Kjell Veivåg ta tak i umiddelbart, så vi slipper å miste enda en viktig musikkscene. Nå er det på tide å vise politisk handlekraft, sier Horn.

Saera Khan, som er kulturpolitiker for Arbeiderpartiet, er heller ikke imponert over Næringsetatens behandling av saken:

— Etter å ha lest igjennom saksdokumentene, synes jeg Næringsetatens kontrollutvalg har fratatt Mono skjenkebevillingen på latterlige teknikaliteter, det må gå an å være litt mer velvillig når loven faktisk gir rom for det. Jeg ser dette som et stort skritt tilbake, og noe Ann Kathrine Tornås bør rydde opp i umiddelbart. Det er håpløst og latterlig at vitale, urbane musikkmiljøer skal lide under byråkratisk vrangvilje, og jeg håper at Arbeiderpartiets bystyregruppe kan ta opp dette, slik at Mono kan fortsette med det fine arbeidet de gjør.

Hvordan ser du på Oslos utsikter til å bli kulturby 2011 hvis viktige konsertsteder fortsetter å forsvinne?

— Vi har mistet for mange allerede. Hvis Mono også blir borte, har vi vist hvorfor vi står tilbake for Stockholm og København: Med en by full av kjempeflinke kunstnere og musikere, makter vi faktisk å ta livet av kulturen på denne måten. Det er liten vits i å søke om å bli kulturby hvis vi ikke klarer å ordne opp i slike praktiske problemer. Å miste Mono vil være et stort tap for både publikumet og kulturlivet i hovedstaden, avslutter Saera Khan.

Partikollega Tom Pape, som er leder for Helse og Sosialkomiteen i Oslo, sier han har sett slike beklagelige tilfeller før.

— Det er ikke første gang dette skjer. Jeg har igjennom lengre tid jobbet med flere slike saker, der regelverket har vist seg vanskelig å forstå. I streng forstand kan man laste Mono for å ikke kjenne regelverket godt nok, men det er også viktig at man tolker regelverket etter den hensikten det har, og det er overhodet ikke å ta steder som Mono. Disse lovene er siktet inn mot de som driver uredelig, skjenker til mindreårige, overtreder skjenketider og liknende. Dette har, så vidt jeg har fått med meg, ikke vært tilfellet her, sier Pape, samtidig som han etterlyser politisk handlekraft fra Oslo kommunes side.

— I denne saken er det snakk om en redelig virksomhet, som attpåtil driver med et viktig kulturarbeid. At de skal straffes på denne måten fordi de ikke er «byråkratisk flinke nok», er absolutt ikke ønskelig. Denne saken må Oslo Kommune rydde opp i så snart som mulig, man må ikke ha regler som gjør at kultursteder uforvarende ender opp i en situasjon der drift, kulturtilbud og arbeidsplasser står i fare. Det er vår feil at regelverket ikke er forståelig nok , eller godt nok – så dette er følgelig vår jobb å rydde opp i. Jeg forutsetter at Byrådet sørger for en ekspeditt saksbehandling i denne saken, om nødvendig med en midlertidig skjenkebevilling. Det er bred politisk enighet om at det ikke er slike steder man skal slå ned på med skjenkeloven, avslutter Pape.

Fraksjonsleder for SV i Bystyrets Byutviklingskomite og SVs andrekandidat i Oslo, Knut Even Lindsjørn har tatt direkte initiativ i saken ,etter at han igjennom Ballade fikk innsyn i saksdokumentene rundt Café Monos beklagelige situasjon. I et brev av i dag, adressert til byråd for næring og byutvikling, Ann Kathrine S. Tornås, beskriver han sitt syn på saken, samtidig som han varsler tverrpolitiske tiltak for å redde den viktige kulturscenen. Ballade har fått tillatelse til å publisere brevet i sin helhet:

Bortfall av skjenkebevillingen ved CAFE MONO, Pløens gt. 4

Jeg er gjort kjent med at Næringsetaten ved brev av 21. oktober slår fast at CAFE MONO ikke lenger har skjenkebevilling, som følge av endringer i «eierstrukturen».

Med utgangspunkt i de opplysninger som er gjort tilgjengelig for SVs bystyregruppe konstaterer jeg at Oslo Kommune i dette tilfellet har opptrådt unødvendig firkanta og uten hensyntagen til konsekvensene for virksomheten som rammes. Det er ikke forhold i denne saken som har betydning for arbeidet som gjøres for å luke ut såkalte «useriøse aktører» fra bransjen. Når man i tillegg er kjent med det kulturarbeidet som pågår i og rundt CAFE MONO blir ringvirkningene og konsekvensene av en stengning enda større.

En smidig og romslig kommune bør ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke det som skal være en av kommunens hovedinteresser, det å yte god service.

Slik jeg ser det finnes det 2 muligheter som på en rask og effektiv måte kan tilfredsstille både kommunens interesser og virksomheten:

· Den innsendte søknaden om bevilling behandles rask og administrativt med utgangspunkt i de fullmakter som ligger i Næringsetaten. Det forutsettes at de forhold som skal undersøkes med henblikk på vandel med mer kan sluttbehandles i løpet av få dager.
· Hvis det av formelle/byråkratiske årsaker vil måtte ta uker/måneder å behandle en slik sak bør CAFE MONO utfra en rimelighetsbetrakting gis skjenkerett i påvente av at innsendt søknad om ny bevilling behandles.

Av hensyn til sakens karakter bes det om en snarlig tilbakemelding på ovennevnte. SV vil om nødvendig i samarbeid med andre partier ta politiske initiativ som kan bidra til en rask og smidig løsning.

Vennlig hilsen
Knut Even Lindsjørn, SV
Fraksjonsleder, byutviklingskomiteen

Ballade vil fortsette å engasjere seg i denne saken, og oppfordrer samtidig alle våre lesere til å støtte vår underskriftskampanje overfor Oslo kommune, med Byrådsavdelingen for Kultur og Utdanning, samt administrasjonen på Rådhuset som adressater. Du kan støtte initiativet for å bevare hovedstadens levende musikkliv ved å sende inn navn, stilling og kommune/land til ballade@mic.no, og merke e-posten «Opprop!». Du kan også skrive inn kortere og lengre kommentarer om saken i selve meldingen, i tillegg til at vi gjerne tar i mot lengre, kulturpolitiske innlegg. Ballade vil fortløpende legge ut navnelistene og kommentarene på våre egne sider, og vil til sist sende underskriftene til alle relevante instanser, inkludert Oslos politiske partier. Videre underskriftsaksjoner finner du på http://cafemono.kicks-ass.net/list.php, samt http://www.theguestbook.com/read.php/445304.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev