Erlend Mogård-Larsen (Foto: Anders Martinsen, NRK.no)

by:Larm dumper Petre, velger Kanal 24

Etter syv år har by:Larm nå valgt å avslutte samarbeidet med Nrk Petre. Fra og med by:Larm i Tromsø 2006 vil den nye mediesamarbeidspartneren være Kanal 24. – Petre har velgt en mer kommersiell musikkprofil, og er mindre opptatte av å bruke sin beste sendetid på å breake nye artister. Det virker som det vi driver med passer dårlig med deres profil, sier by:Larmsjef Erlend Mogård-Larsen, som betegner Kanal 24 som ”entusiastiske, velvillige og nysgjerrige”. Til sammenligning mener han at P3 er «er mest opptatt av å profilere sine egne arrangementer».

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

— Da by:Larm ble startet i 1998 var Petre den eneste naturlige radiosamarbeidspartneren for oss. Vi var et ekstremt viktig tospann i mange år, men ting forandrer seg, sier by:Larmsjef Erlend Mogård-Larsen.

«P3 er ikke lenger opptatt av å breake nye artister»

For nå er det altså pardansen slutt. Når Ballade ber Mogård-Larsen begrunne hvorfor, legger han mye av skylden på Petres nye musikkprofil.

— I de siste årene har situasjonen endret seg og Petre er ikke lenger et åpenbart valg. Mens vi har vår fokus på å få frem nye artister har Petre fått for seg at de vil bli en mer kommersiell kanal, på linje med andre kommersielle kanaler.

Mogård-Larsen føler blant annet at Petre har blitt for feige når det gjelder å bruke den beste sendetiden på å få frem nye artister:

— Petre legitimerer sitt mangfold med Musikkmisjonen og Urørt. Disse er kjempebra programmer, som kjøres på kveldstid. På dagen, mens de har flest lyttere, har Petre dessverre valgt å kjøre en sikrere linje, der de er mindre opptatte av å breake nye artister.

Noe som – selvfølgelig – er by:Larms fremste mandat.

«Et varsko til bransjen»

— Det virker som det vi driver med passer dårlig med deres profil, sier Mogård-Larsen, som også benytter anledningen til å rope et varsko til bransjen:

— Under fjorårets avvikling i Stavanger hadde vi brukt store ressurser på å hente inn utenlandsk bransje, men den norske bransjen viste alt for liten interesse – signalene mange av utlendingene satt igjen med var at vi hadde det godt nok i Norge. By:Larm er ekstremt viktig for oss – og for bransjen.

— Vi bruker store ressurser på et variert liveprogram som reflekterer Norge per dags dato. Vi legger også mye arbeid i å presentere et godt seminarprogram og internasjonale programmer. Norsk artister og produsentmiljøet har blitt 190 ganger bedre de siste 5-7 årene, men samtidig står det norske musikkmarkedet i fare for å legge lokk på seg selv.

Dette er Mogård-Larsen svært lite fornøyd med. Han frykter stagnasjon hvis hovmodigheten fortsetter:

— For de aller fleste musikere er det umulig å overleve på å turnere bare i Norge. Det er ikke plass til så mange flere artister av kaliberet Bertine Zetlitz og Thomas Dybdahl, så hvis man skal bygge opp en musikkindustri som er sterk, må man også få musikken ut på andre markeder. Her har også bransjen mye å lære.

Men hva er Petres rolle i dette?

— Petre pleide å ha et veldig sterkt fokus på å vise frem mangfoldet i norsk musikk, akkurat som vi har. Vi har fortsatt det samme fokuset, men Petre har gått i en annen retning, er Mogård-Larsens svar.

«Hos Kanal 24 har vi møtt entusiasme, initiativ og velvilje – Petre er mest opptatt av å profilere seg selv»

I en pressemelding som ble offentliggjort i dag, forteller by:Larm-ledelsen at de har inngått et samarbeid med den kommersielle radiostasjonen Kanal 24. Men hvorfor forlate allmennkringkasteren og ungdomsradioen Petre, til fordel for en kanal som først og fremst skal tjene penger? Hva er det Kanal 24 kan tilby som NRK ikke har?

— Selv om Kanal 24 er kommersiell og skal tjene penger, har vi merket at de tør å spille mye norsk musikk, de er ikke så feige som andre kommersielle kanaler. Vi skal selvfølgelig prøve å påvirke dem til å spille enda mer spennende norsk musikk. I samtaler med dem har vi møtt entusiasme, initiativ, velvilje og masse nysgjerrighet. De kommer for eksempel til å promotere by:Larm-band igjennom egne radiospotter.

Og det ville ikke NRK?

— Nei.

Spurte dere NRK om dette?

— Det lå liksom ikke i kortene. Petre har vært mest opptatte av å profilere sine egne arrangementer den siste tiden, sier Mogård-Larsen.

Kommer by:Larm til å tjene penger på å gå over til et Kanal-24-samarbeid, eller skyldes overgangen kun de visjonære forskjellene mellom Petre og by:Larm?

— I forhold til Kanal 24 er det mye som ikke er klart, selv om vi har vi har massevis av konkrete samarbeidsprosjekter allerede. Kanal 24 har blant annet gitt uttrykk for at de vil flytte studioer opp til Tromsø under hele by:Larm. Grunnen til at vi valgte å forlate Petre, var først og fremst sprikende visjoner. Nå ser vi frem til å utvikle et godt samarbeid med Kanal 24 til fordel for norsk musikk, sier Erlend Mogård-Larsen.

Avgjørelsen til by:Larm kommer tett på en opphetet debatt om Petres utvikling, noe som bl.a. har gitt seg utslag i offentlige oppropslister mot musikksjef Håkon Moslet. Ballade vil følge opp saken i dagene fremover.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev