Hanah

Brudd mellom EMG og Norsk Underholdningsindustri

Den forkynte fusjonen mellom svenske European Multimedia Group AB og Norsk Underholdningsindustri AS har lidd et dramatisk forlis. Fusjonen ble gjort kjent alt i juni, men det er nå klart at det ikke vil bli noe av det lovede samarbeidet, der EMG juridisk sett skulle være den overtagende part. Samtidig er Jørn Dalchow oppsagt fra sin påbegynte stilling som daglig leder hos EMGs Norgesavdeling, og varsler alt nå en form for etterspill.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I forrige uke ble det kjent at Jørn Dalchow med umiddelbar virkning avsluttet sitt arbeid som daglig leder i EMG Records Norway AS. Dette var en direkte konsekvens av at EMG AB valgte å avblåse den planlagte fusjonen mellom selskapene, etter at de hadde kikket NUI nærmere etter i kortene.

— EMG og NUI hadde inngått en gjensidig intensjonsavtale, der man hadde 90 dager til å kikke hverandre i kortene. Så vidt jeg kjenner til, ble det fort klart at det ikke kunne bli noen deal, forteller Tor Eriksen, som er påtenkt som daglig leder hos EMG AB i Norge. – Norsk Underholdningsindustri består av flere selskaper, og det var spesielt de svake resultatene i NUI Engros som gjorde at tallene ble ganske annerledes enn hva EMG var forespeilet. Det var rett og slett ingen holdbar økonomi der. NUI Engros ender antagelig i skifteretten, så det ser ut til at det går mot konkurs der i gården.

Eriksen opplyser at det ellers var mange uavklarte forhold når det gjaldt eierskapet til de forskjellige selskapene som skulle følge NUI inn i European Multimedia Group AB. Spesielt skal det ha vært problematisk at NUI bare eide halvparten av Jørn Dalchows og Stein Berge Svendsens selskap daWorks, som bl.a. har lagt grunnlaget for det som ser ut til å kunne bli en internasjonal karriere for 16 år gamle Hanah.

Jørn Dalchow forteller på sin side at han er sagt opp fra stillingen, og at dette antagelig vil få en form for etterspill.

— Begrunnelsen fra EMGs side var at stillingen ble overflødig, siden det ikke ble noe av fusjonen mellom EMG og NUI. I mine øyne er dette en usaklig oppsigelse, noe jeg selvsagt vil se nærmere på.

Dalchow er av den klare oppfatning av at dette også vil få konsekvenser for daWorks’ rolle i et eventuelt videre samarbeid med EMG.

— Nyheten om bruddet mellom EMG og NUI kom svært brått i forrige uke. Jeg tror jeg kan si at et samarbeid mellom daWorks og EMG er utelukket, med tanke på det tillitsbruddet EMG etter min mening nå gjør seg skyldig i.

Gerard Helders, som er gründeren av EMG AB, er forbauset over Dalchows holdning, og ser nokså annerledes på situasjonen.

— Det er flere årsaker til at vi har valgt å trekke oss fra fusjonen. Spesielt var ikke situasjonen i NUI Engros særlig bra. Men det var også en rekke andre punkter som ikke kom på plass i løpet av prøveperioden, der det bl.a. viste seg at NUI-gruppen ikke eide hundre prosent av selskapene som de hadde lovet oss å bringe med seg inn. Når det er sagt, ønsker vi fremdeles å ha et godt forhold til alle selskapene som er involvert i dette.

Men Jørn Dalchow snakker om et tillitsbrudd her – og at Da Works neppe ønsker å samarbeide med EMG i fremtiden?

— Jeg tror vi er nødt til å samarbeide, særlig fordi vi har felles interesser i bl.a. Hanah. Da Dalchow gikk inn i stillingen som administrerende direktør for EMG Norge, var det en forutsetning at daWorks skulle følge med inn i det nye sleskapet. Så viser det seg altså at NUI ikke eier 100 prosent av daWorks, likevel. Jeg er overrasket over at Dalchow nå inntar en slik holdning, og dessuten bringer den videre i pressen. Vi har alt gitt ham et tilbud, og er absolutt interessert i å føre dialogen videre.

NUI har, i tillegg til deleide DaWorks, også underlabeler som Fete Hits og Blue Jersey. Helders forteller til Ballade at EMG fortsatt ønsker å vurdere et samarbeid med disse.

— Dette er absolutt ikke noen morsom situasjon for noen av partene. Vi beklager den beslutningen vi så oss nødt til å ta. Men rent forretningsmessig ville det vært uansvarlig å gå videre med NUI, når situasjonen der først er som den nå er. Nå er det viktig at dette ikke blir tatt for personlig i fortsettelsen. Vi må klare å ha voksne dialoger rundt dette. Det er allerede nå klart at vi for eksempel vil fortsette å bruke MSO Logistikk i vår distribusjon.

Er det noen fare for at den havarerte sammenslåingen vil få konsekvenser for karrieren til Hanah?

— Nei, dette skal vi klare å ordne opp i. Det ville være fullstendig meningsløst om en seksten år gammel jente skulle bli skadelidende på grunn av dette. I første omgang blir dette en sak mellom plateselskapene og foreldrene hennes. Etter mitt syn bør ikke disse hendelsene setter en stopper for noe som helst. Hanah reiser i disse dager til London, og vil gjøre debutalbumet ferdig om tre uker. Vi har alt sprøytet inn millioner for at et norsk stortalent skal få sjansen til en internasjonal karriere, og kommer til å klare opp i dette. Det er allerede tre mulitnasjonale selskaper som har vist stor interesse for Hanah, samtidig som ”Hollywood Lie” er på full fart oppover radiolistene her hjemme. Interessen ble for øvrig ikke akkurat mindre etter hennes opptreden på HitAwards i helgen.

Vi setter tilbake til Tor Eriksen, som sier han vil vurdere stillingen sin i EMG fortløpende. Eriksen har over 20 års fartstid i norsk platebransje, og har bl.a jobbet som administrerende direktør i Arcade, som sammen med Mega Dance også nylig ble ervervet av EMG og NUI i forbindelse med fusjonen.

— Jeg tar noen forbehold i forhold til mitt fortsatte engasjement hos EMG. Det absolutt viktigste nå er etter mitt syn å skape balanse, sikre arbeidsplasser, og jobbe med å få utgitt gode produkter. Jeg tror hele denne saken bare understreker de tøffe forholdene i norsk platebransje om dagen. Det var så visst turbulent nok før dette skjedde også.

FaroJournalen og Ballade har også forsøkt å få tak i uttalelser fra Norsk Underholdningsindustri i denne kinkige saken. En ordknapp Jørn Johnsen uttalte at de for tiden satt i møte om alt dette, og derfor ikke ønsket å komme med noen forhastede kommentarer.

Det ser ellers ut til at Erling Johannessen har valgt å takke ja til en ny stilling hos EMG AB, der han bl.a. vil jobbe med artistsiden.

Den planlagte fusjonen mellom EMG og NOI inkluderte opprinnelig at følgende selskaper ville kommet inn under vingene til EMG : EMG Music AB (Malmø), European Homeshopping AB (Malmø), , EMG Agency Ltd. (London) og EMG Production & Distribution Ltd. (London 50%), NUI- underselskapene daWorks (50% NUI-eid), Fete Hits og Blue Jersey, MSO Logistikk (50%), samt nylig ervervede Face Holding AS med datterselskapene Arcade Music AB (Sverige), Arcade Music AS (Norge) og Mega Dance AS.

Norsk Underholdningsindustris tidligere aksjeeiere skulle etter planen stått som 50% deleiere via NUI’s holdingselskap. Ved sammenslåingen hadde EMG AB hatt en anslått samlet omsetning på rundt SEK 600 millioner i 2001.

Jørn Dalchow opplyser avslutningsvis at han for tiden driver daWorks som et hjemmekontor, og at man nå ser etter en mulig ny samarbeidspartner som kan være med å utgi deres plater. I utgangspunktet ønsker han seg ikke bare en ren salgs- og distribusjonsavtale, men en partner som vil gå inn i et mer forpliktende og nært samarbeid.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.