Kroa i Bø

Bø på BøRS

Bø Rytmiske Scene: Et nystartet samarbeid mellom konsertarrangørene ved Kroa i Bø, Telemarksfestivalen og Bø Jazzklubb, som med dette ønsker å styrke regionens musikktilbud. Målet er økt kompetanse, mer erfaringsdeling og en tettere kommunikasjon som skal gi publikum et bedre og bredere tilbud. Offisiell oppstart er 1. januar 2006.

Kalender

Fra og med 1. januar 2006 inngår Kroa i Bø (ved Kro & Kultur), Telemarkfestivalen og Bø Jazzklubb et uforpliktende samarbeid for å styrke arrangørsiden i Midt-Telemark. Under paraplyen BøRS – Bø Rytmiske Scene – satses det på å øke kompetansen på arrangørsiden, forbedre kommunikasjonen og samkjøringen mellom de forskjellige aktørene for å gi regionens publikum et bedre konserttilbud.

Sammen er vi sterkere

BøRS ønsker å tilby publikum i Midt-Telemark et variert og kvalitetssterkt tilbud på levende musikk, uavhengig av popularitet og salgstall. For å klare dette forsøker nå de mest sentrale arrangørene å knytte et sterkere samarbeid. ”BøRS skal være et hjelpemiddel for å styrke de regionale spillestedene i Midt-Telemark og skal bidra til å heve kvalitets- og kompetansenivået hos både arrangører og utøvere, på tvers av genre.” skriver Frode Jørum, daglig leder for Kroa i Bø.

— Det var nevnte Jørum som egentlig rullet dette prosjektet i gang, forteller Erica Leypoldt, leder for Kro&Kultur ved Kroa i Bø til Ballade. Jørum fikk en oppfordring fra NorgesNettet om mulighetene som lå i et slik samarbeid, og tente på ideen. Det kan være fornuftig å samarbeide, særlig på et så lite sted som Bø, mener Leypoldt:

— Det har vært en viss konkurranse mellom de ulike stedene, og det har blitt verre i det siste når alle hiver seg på den samme greia, sier hun. Erica Leypoldt tror at både publikum og arrangører vil være tjent med at det som skjer i studentbygda kartlegges, og også gjøre det enklere å søke om midler og tilskudd. En ny, mer ”kulturvennlig” regjering gir også grobunn for en viss optimisme.

Det nystartede prosjektet vil altså jobbe for en tettere erfaringsdeling blant arrangørene, og bidra til at konserter på de forskjellige spillestedene i større grad blir samkjørte med hverandre i forhold til tidspunkt/musikkform. BøRs ser også for seg et mer direkte samarbeid, ved at man sammen booker artister og avholder fellesarrangement. I tillegg åpnes det også for flere samarbeidskonserter da gjerne med mer genreoverflytende artister. Et annet poeng med samarbeidet er å utnytte hverandres kompetanse, slik at de kan ta på seg større oppgaver enn man klarer på egen hånd.

De tre partnerne vil fortsatt i hovedsak holde hus der de gjør det nå, og det understrekes at de ulike aktørene skal beholde sitt særpreg. BøRS ønsker å tilby publikum i Telemark et variert og kvalitetssterkt tilbud på levende musikk, uavhengig av popularitet og salgstall. Opplevelsen av musikken, i møtet mellom utøverne og publikum, skal fremdeles stå i fokus.

Gjennom Telemarkfestivalen ønsker BøRS å knytte et sterkere samarbeid med den norske folkemusikkscenen og spellemannslaget Bøheringen. Andre aktuelle samarbeidspartnere som nevnes er Rikskonsertene, NorgesNettet, Fagråd for Studentarrangører, Bø Lyd og Scene og lokale arrangørutvalg som Fri Musikkens Venner Nå!, Fraktal og Viko på Kroa i Bø.

BøRS skal ikke bindes opp til én bestemt scene i Bø, og som spillesteder inngår Kroa, Gullbring kulturanlegg, Bø Vertshus, Pizzafjoset og Den Gode Nabo.

Det første BøRS-samarbeidet tyvstartet på Grillen (Bø Verthus) den 24. november med Johan Sara Jr. & Group. Hva som kommer på neste års program er ikke fastlagt enda. – Vi er fremdeles i planleggingsfasen, avslutter en eksamenstruet Erica Leypoldt til Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev