Blårollinger

Blårollinger i det blå

Blårollinger har siden 2002 vært en populær konsertserie for barn (og voksne) i hovedstaden. De har overlevd på LOK-støtten, som nå går gjennom kommunen. Oslo kommune har ikke innvilget søknaden til Blårollinger, og deres virksomhet står nå i fare. – Vi har mulighet til å søke om støtte fra kommunen til høstens konserter også, men hvor stor er sjansen for å få støtte da dersom de ikke gir noe nå i vår? Potten blir jo mindre og mindre i løpet av året, sier Andreas Gilhuus i Blårollinger.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

— Får vi ikke noe fra Oslo kommune, blir nok dette siste Blårolling-sesong, sa programansvarlig Andreas Gilhuus til Ballade i januar.

”Vi kommer til å følge denne utviklingen nøye fremover, og skal forsøke å holde et våkent øye med om fjerningen av LOK-midlene virkelig vil føre til den utarmingen av det lokale konserttilbudet som mange frykter”, skrev Ballades redaktør i januar. Han mente at en slik utvikling vil gjøre Oslo til en langt fattigere by, og dessuten være noe av en skamplett på rullebladet til både kulturminister Trond Giske og kulturbyråd Anette Wiig Bryn.

Nå ser det ut til at frykten for nedleggelse var begrunnet. Oslo kommune har nettopp avslått Blårollingers søknad om støtte for våresesongen.

Skuffet blårolling

— Dette var veldig skuffende, sier Andreas Gilhuus til Ballade.

— Blårollinger har vært veldig vellykket, og vi har til og med hatt flere besøkende på Parkteateret etter at vi flyttet fra Blå. Det har vært mellom 100 og 200 store og små publikummere innom på hvert arrangement.

Konsekvensene av kommunens avslag er alvorlige.

— Vi går i minus, og har heller ingen økonomisk buffer å ta av, sier Gilhuus.

Blårollinger får støtte fra FFLB (Fond for lyd og bilde) og FFUK (Fond for utøvende kunstnere) men dette er ikke nok etter at støtten til lokale musikktiltak forsvant, hevder Gilhuus.

— Vi har mulighet til å søke om støtte fra kommunen til høstens konserter også, men hvor stor er sjansen for å få støtte da dersom de ikke gir noe nå i vår? Potten blir jo mindre og mindre i løpet av året, sier ildsjelen bak dette konseptet.

Han har ikke mottatt en skriftlig begrunnelse fra kommunen på avslaget, men ringte selv for å spørre om dette.

— Jeg fikk bare beskjed om at vi ikke var prioritert, forteller Gilhuus, som nå må vurdere om Blårollinger skal søke på nytt til høsten. Akkurat nå er situasjonen litt i det blå for det populære tiltaket.

— Vi må ta en ny runde på om vi skal prøve igjen til høsten, sier en noe nedslått Andreas Gilhuus til Ballade.

Blårollinger ikke prioritert

Saksbehandler Trond Borgersen i Oslo kommune kan fortelle at de sender ut skriftlige begrunnelser til søkerne i disse dager. Når det gjelder Blårollinger konkret sier han at de ikke ble prioritert denne gangen på generelt grunnlag.

I forskriftet om tilskudd for mindre kunst- og kulturtiltak heter det at ”Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.” Mange vil vel hevde at Blårollinger passer godt til en slik beskrivelse. Hva slags prinsipper legger dere til grunn for avslag eller innvilgelse?

— Det er mulig. Dette går gjennom flere ledd. Vi lager en innstilling som går til byråden for næring og kultur, og hver enkelt sak avgjøres der. Det er for eksempel ikke alltid våre innstillinger vår blir fulgt.

Har dere mottatt flere søknader etter at LOK-støtten ble overført kommunen?

– Ja, det har i hvert fall kommet inn mange flere søknader om konserter. Det kan muligens ha sammenheng med LOK-støtten å gjøre.

Hvordan håndterer kommunen søknader som tidligere gikk under LOK-ordningen. Har dere blitt tildelt flere midler?

— Vi har fått mer penger i år enn i fjor. Vi forholder oss strengt til forskriften som du siterte fra, og så tas det også en vurdering av kvaliteten på de enkelte tiltakene.

Redaksjonen tar gjerne i mot andre erfaringer i forbindelse med bortfallet av LOK-støtten.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev