BRAK logo (stor)

Bergens musikkbransje satser internasjonalt

I år som i fjor vil den bergenske musikkbransjen være godt representert på internasjonale musikkmesser.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Gjennom tilskudd fra Sparebanken Vest ble det i fjor opprettet en søknadsbasert ordning, forvaltet av BRAK (Bergens Rockaktører), som bidro til å sende totalt 25 enkeltpersoner fra 15 bedrifter på bransjetreff i Europa og USA. I år har banken slått til igjen og økt tilskuddet til 400.000,-, og nå er delegatlisten fra første søknadsrunde klar.

I år har BRAK utvidet ordningen fra fire til seks messer. I tillegg er det er satt av frie midler til næringsutviklende og kompetansehevende prosjekter som ikke er tilknyttet musikkmessene. Første søknadsrunde var over 01.aug og 9 bergensbaserte bedrifter, representert ved 11 personer, får dekket deltakeravgift, reise og opphold. I tillegg er det bevilget midler til markedsføringstiltak i forbindelse med messene, samt til 3 showcaser i 2007.

BRAK fikk i første runde inn 15 søknader, og blant søkerne var det plateselskap, management, musikkvideoprodusenter, studio, produksjonsselskap, distribusjon, booking og festivaler.

I første runde har aktørene kunnet søke på Popkomm (Berlin, sep 07) og CMJ (New York, okt 07). På neste søknadsrunde 01.oktober er det Eurosonic (Groningen, jan 08), Midem (Cannes, jan 08), SXSW (Texas, mar 08) og The Great Escape (Brighton, mai 08) som står på plakaten.

Fra BRAK heter det: Musikkbransjen i Bergen er en bransje i vekst, og konkurrerer på den internasjonale arena. Bergenske artister gjør det stadig bedre internasjonalt, og det stilles derfor større krav til at bransjen følger utviklingen hva gjelder profesjonalitet og internasjonalt nettverk. Tilskuddsordningen er et viktig bidrag til å gjøre den lokale musikknæringen levedyktig. Det finnes per i dag ingen øvrige støtteordninger for småbedrifter av denne typen. De fleste regionale plateselskaper og management drives på dugnad, uten at de involverte får en anstendig lønn for arbeidet. Likevel klassifiseres det som næringsvirksomhet og kan dermed ikke søke om offentlig støtte.

— Vi ser på dette som en langsiktig satsing på musikknæringen i bergensregionen, sier daglig leder i BRAK, Frøydis Moberg.

– Vi vet at det er et stort behov for kompetanseheving og nettverksbygging for bedriftene og vi mener at ordningen kan hjelpe bransjen til å få lov til å videreutvikle seg og å kunne konkurrere på et internasjonalt nivå.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev