Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)

Bergen Kommune satser 2 millioner på øvingslokaler

Under befaring i Hansahallene 6. september 2005 garanterte Musikkverkstedsordningen (MVO) for 1 million kroner, dersom man klarte å realisere det planlagte øvingsromprosjektet i en av Hansahallene i Kalfaret. Forutsetningen var at Bergen Kommune kom på banen. I dag ble det kjent at Bergen Kommune vil satse 2 millioner på Hansahall-prosjektet. – Dette gir en enorm motivasjon og optimisme til videre arbeid, sier Line Endresen i BRAK.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— I dag ble Bergen Kommunes budsjett for 2006 lagt frem, der det settes av to millioner til investeringer i Hansahall-prosjektet. Dette betyr at man forhåpentligvis kan sette i gang med bygging av 6-8 øvingslokaler i løpet av 2006, sier en begeistret Line Endresen i BRAK – Bergens Rock Aktører.

— Kan skape gode ringvirkninger hele veien

BRAK har over flere år sett behovet for flere øvingslokaler i Bergen. Dette er avdekket både ved spørreundersøkelser og ved generell kommunikasjon med miljøet.

— Ved manglende tilbud på øvingslokaler innenfor det rytmiske felt kan dette påvirke hele musikkbransjens verdikjede. Øvingslokaler kan sees i sammenheng med leddets første del, artistens produksjon av ”råvaren”, musikken. Dersom man har gode produksjonsforhold, vil dette kunne skape ringvirkninger i hele kjeden, mener Endresen.

Innenfor det rytmiske feltet i Bergensregionen har man de siste årene opplevd en økning av band som har gjort seg bemerket regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Øvingslokaler er grunnmurer for suksess

Behovet er i stor grad å få tilgang til rom man disponerer fritt, med eget utstyr og gjerne med tilknytning til innspillingsmuligheter og kontorfasiliteter. For å kunne videreføre denne positive retningen, mener BRAK det er av avgjørende betydning at man prioriterer ”grunnmuren” (les: øvingslokalene) for en slik videreutvikling.

— Vi kan vise til to undersøkelser; en gjort i 2003 og en vår 2005. Resultat av undersøkelsene viser et enstemmig ja til spørsmålet om det trengs flere øvingsrom i Bergen. Begge viser også at det er et klart behov for lokaler til band med eget utstyr, samt oppbevaringsplass til dette, forteller Endresen.

Undersøkelsen fra 2005 er gjort av band i bergensregionen, på flere ulike nivå, og konklusjonen er at:

* 76% ønsker å benytte eget utstyr
* 98% ønsker sentrumsnære øvingsrom
* 83% ønsker fast øvingslokale (ikke timebasert)
* 81% ønsker studio kombinert med øvingslokalet
* 48% ønsker kontor og studio


— En stor motivasjon til videre arbeid

— Hansahallene er blitt det naturlige valget i lokaler. Den tiltenkte hallen er todelt, med en total lengde på 74 meter og bredde på 25 meter. Byggeprosessen tenkes delt i to etapper, der man vil begynne med 6-8 lokaler. På sikt vil man ha plass og mulighet til å utvide med ca 12-15 flere øvingsrom. Ambisjonene er store og forutsetter store økonomiske investeringer. Liegruppen, som står som eier av Hansahallene, ønsker å tiltrekke seg et ungt og skapende miljø i Hansahallene, og har vært svært imøtekommende til prosjektet, melder BRAK.

BRAK har benyttet pilotprosjektet Trikkestallen, hvor 20 øvingsrom er under etablering i Trondheim, som et utgangspunkt for utredningen. Trikkestallen er delvis finansiert av Musikkverkstedsordningen (MVO) og delvis av Trondheim kommune.

— Vi har estimert at det vil koste ca 4 millioner å realisere første byggetrinn av Hansahallene. Idag er vi svært glade og takknemlige for at både Musikkverkstedsordningen (MVO) og Bergen Kommune nå prioriterer investeringsmidler til å kunne realisere dette øvingsromprosjektet i Bergen.

— Etter våre foreløpige beregninger ser det ut som om man allerede har ¾ av finansieringen på plass for å sette igang med byggetrinn 1. Dette gir en enorm motivasjon og optimisme til videre arbeid, konkluderer Endresen.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev