Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)

Bergen Kommune satser 2 millioner på øvingslokaler

Under befaring i Hansahallene 6. september 2005 garanterte Musikkverkstedsordningen (MVO) for 1 million kroner, dersom man klarte å realisere det planlagte øvingsromprosjektet i en av Hansahallene i Kalfaret. Forutsetningen var at Bergen Kommune kom på banen. I dag ble det kjent at Bergen Kommune vil satse 2 millioner på Hansahall-prosjektet. – Dette gir en enorm motivasjon og optimisme til videre arbeid, sier Line Endresen i BRAK.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

— I dag ble Bergen Kommunes budsjett for 2006 lagt frem, der det settes av to millioner til investeringer i Hansahall-prosjektet. Dette betyr at man forhåpentligvis kan sette i gang med bygging av 6-8 øvingslokaler i løpet av 2006, sier en begeistret Line Endresen i BRAK – Bergens Rock Aktører.

— Kan skape gode ringvirkninger hele veien

BRAK har over flere år sett behovet for flere øvingslokaler i Bergen. Dette er avdekket både ved spørreundersøkelser og ved generell kommunikasjon med miljøet.

— Ved manglende tilbud på øvingslokaler innenfor det rytmiske felt kan dette påvirke hele musikkbransjens verdikjede. Øvingslokaler kan sees i sammenheng med leddets første del, artistens produksjon av ”råvaren”, musikken. Dersom man har gode produksjonsforhold, vil dette kunne skape ringvirkninger i hele kjeden, mener Endresen.

Innenfor det rytmiske feltet i Bergensregionen har man de siste årene opplevd en økning av band som har gjort seg bemerket regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Øvingslokaler er grunnmurer for suksess

Behovet er i stor grad å få tilgang til rom man disponerer fritt, med eget utstyr og gjerne med tilknytning til innspillingsmuligheter og kontorfasiliteter. For å kunne videreføre denne positive retningen, mener BRAK det er av avgjørende betydning at man prioriterer ”grunnmuren” (les: øvingslokalene) for en slik videreutvikling.

— Vi kan vise til to undersøkelser; en gjort i 2003 og en vår 2005. Resultat av undersøkelsene viser et enstemmig ja til spørsmålet om det trengs flere øvingsrom i Bergen. Begge viser også at det er et klart behov for lokaler til band med eget utstyr, samt oppbevaringsplass til dette, forteller Endresen.

Undersøkelsen fra 2005 er gjort av band i bergensregionen, på flere ulike nivå, og konklusjonen er at:

* 76% ønsker å benytte eget utstyr
* 98% ønsker sentrumsnære øvingsrom
* 83% ønsker fast øvingslokale (ikke timebasert)
* 81% ønsker studio kombinert med øvingslokalet
* 48% ønsker kontor og studio


— En stor motivasjon til videre arbeid

— Hansahallene er blitt det naturlige valget i lokaler. Den tiltenkte hallen er todelt, med en total lengde på 74 meter og bredde på 25 meter. Byggeprosessen tenkes delt i to etapper, der man vil begynne med 6-8 lokaler. På sikt vil man ha plass og mulighet til å utvide med ca 12-15 flere øvingsrom. Ambisjonene er store og forutsetter store økonomiske investeringer. Liegruppen, som står som eier av Hansahallene, ønsker å tiltrekke seg et ungt og skapende miljø i Hansahallene, og har vært svært imøtekommende til prosjektet, melder BRAK.

BRAK har benyttet pilotprosjektet Trikkestallen, hvor 20 øvingsrom er under etablering i Trondheim, som et utgangspunkt for utredningen. Trikkestallen er delvis finansiert av Musikkverkstedsordningen (MVO) og delvis av Trondheim kommune.

— Vi har estimert at det vil koste ca 4 millioner å realisere første byggetrinn av Hansahallene. Idag er vi svært glade og takknemlige for at både Musikkverkstedsordningen (MVO) og Bergen Kommune nå prioriterer investeringsmidler til å kunne realisere dette øvingsromprosjektet i Bergen.

— Etter våre foreløpige beregninger ser det ut som om man allerede har ¾ av finansieringen på plass for å sette igang med byggetrinn 1. Dette gir en enorm motivasjon og optimisme til videre arbeid, konkluderer Endresen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev