Jo Tandrevold

bandOrg-styret korrigerer daglig leder

Gårsdagens Ballade-intervju med bandOrg-leder Jo Tandrevold har vakt reaksjoner. ”Det inntrykk som skapes av organisasjonens policy, er ikke i overensstemmelse med bandORGs holdninger” står det å lese i dette innlegget fra den nye band-organisasjonens styre. Her avkrefter styret blant annet at de ønsker å overta fordelingen av frifond-ordningen, samtidig som de presiserer at de ikke ønsker å komme med noen kritikk til verken Frifond-ordningen, MFO, Norsk Artistforbund eller GramArt.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Rolv H. Stokka, på vegne av interimstyret for bandORG

Styret for bandORG har sett den publiseringen som Ballade har gjort etter et intervju med Jo Tandrevold. Styret er ikke tilfreds med det som er lagt på nettet. Det inntrykk som skapes av organisasjonens policy, er ikke i overensstemmelse med bandORGs holdninger.

Styret finner grunn for å presisere spesielt to forhold, nemlig forholdet til Frifond og forholdet til andre organisasjoner.

Frifond Musikk er en god tilskuddsordning fundert på prinsippet om styrking av det lokale musikk- og kulturlivet. Dette oppnås bl.a. ved stor grad av nærhet til det lokale laget. Organisasjonene tildeler til sine medlemslag gjennom demokratiske prosesser. Musikkrådene gis tilgang til å tilføre lokalkunnskap om ikke-organiserte grupper, før tildelingsutvalget gjør sine beslutninger. Dette systemet er mye bedre enn om 1 saksbehandler i Oslo skulle gjøre tildelinger til hele landet.

I intervjuet virker det som om Jo Tandrevold kritiserer ordningen for å bare ha en saksbehandler i Oslo til å forestå tildelingen. BandORG beklager at en slik misoppfatning av organisasjonens syn skal formidles gjennom Ballades artikkel.

bandORGs er ikke i posisjon til å forvalte Frifond. På stiftelsesmøtet i september ble det riktignok vedtatt å sette inn et punkt i handlingsplanen (ikke i vedtektene som det skrives i intervjuet) om at organisasjonen hadde som mål å kunne fordele midler til egne medlemslag.

Om og når dette blir aktuelt vil bare framtiden vise.

bandORG er tilfreds med at Norsk musikkråd på en betryggende måte forvalter Frifond Musikk både gjennom musikkorganisasjonene og gjennom eget tildelingsutvalg til musikkgrupper som ikke er tilknyttet en musikkorganisasjon. Dette skjer etter bandORGs mening gjennom god saksbehandling og sikre tildelingsrutiner.

bandORG har sin målgruppe primært blant uetablerte amatørband som gjerne akkurat har startet sin virksomhet og som verken har utgitt egne innspillinger eller kommet i posisjon til å få publisert sine tekster.

Dette er også kommunisert med både GramArt og Artistforbundet.

Vi er imponert over det fantastiske arbeidet GramArt og Artistforbundet gjør for å ivareta grammofonartistenes interesser. bandORG har ingen interesse av å bli oppfattet som kritiker av verken disse organisasjonenes eller MfOs virksomhet.

Redaksjonell note: Ballade beklager at bandOrgs hjemmesider, som ble lenket til i gårsdagens artikkel, ikke lenger fungerer. Dette skyldes at siden nå er fjernet fra nettadressen www.musikk.no/bandorg.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev