Norsk rocks historie (CD, vol. 6)

Ballade svarer Norsk Rock-redaksjonen

Redaksjonen bak Norsk Rocks Historie uttrykte rett før helgen misnøye med Ballades dekning av serien. De mente bl.a. at Ballade hadde gitt for mye spalteplass til «grove beskyldninger om politiske motiv, og usaklige personangrep» – og var blitt et talerør for de som var «på jakt etter feil og mangler i serien». Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen synes en slik påstand står i en underlig kontrast til hvordan Norsk Rock-redaksjonen først ønsket Alex-kontroversen velkommen.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, Ballade

Om Ballade – og fremfor alt Ballades lesere – har viet Norsk Rocks Historie mye oppmerksomhet, er det naturligvis fordi elleve – etter hvert tolv – halvtimes TV-programmer om norsk rock, supplert med plateutgivelser, egne nettsider og utvidede radiosendinger, er en stor og unik begivenhet her hjemme. Det vil gå lang tid før noen tar på seg et lignende løft, med de ressurser NRK her har stilt til disposisjon. Nettopp derfor er det selvfølgelig viktig at en slik satsing ikke bare blir sett – men også diskutert på flere kritiske nivåer.

Da undertegnede i starten av november publiserte oppslaget med Atle Bakken om utelatelsen av Alex fra TV-programmet om 70-tallet, lot det i begynnelsen til utelukkende til å glede redaksjonen i Norsk Rocks Historie. «ENDELIG debatt!» ble det jublet i en overskrift på NRK.no/norskrock. Under mellomtittelen «Etterlengtet» uttalte prosjektleder Arvid Esperø i forbindelse med Alex-kontroversen: – Vi har et brennende ønske om å komme tilbake, nettopp for å kunne gå mer i dybden. Og denne debatten gjør oss enda mer i stand til det.

Det samme ble gjentatt av manusforfatter Per Kristian Olsen i en diskusjon med Anne Danielsen i Midt i Musikken på P2, der det nok en gang var Ballades oppslag med Bakken som dannet utgangspunktet for debatten:

— Er det en ting jeg setter veldig pris på, så er det nettopp at vi får en debatt, forsikret Olsen. – Et av våre siktemål med serien har nettopp vært å løfte pop og rock ut av Rampelys- og Signal-sidene, og mer inn på kultursidene, og sørge for at vi får en større refleksjon om rock og pop. Hvis dette her bare er begynnelsen, så gleder jeg meg over fortsettelsen.

Fortsettelsen lot som kjent ikke vente på seg. Ballade har bare den siste uken publisert et halvt dusin leserbrev og kommentarer rundt serien som helhet, samt de enkelte epsiodene – der innsenderne bl.a. har sett kritisk på forhold som tvilsomme tidssprang, kontroversielle utelatelser og tilsynelatende halting på det redaksjonelle venstrebenet. Debatten har også blitt tatt videre av bl.a. Aftenposten, Dagsavisen og NRK selv, der mangel på kjønnsmessig, aldersmessig og geografisk mangfold i Norsk Rock-redaksjonen har vært blant emnene som har vært oppe til debatt. I tillegg til de ofte gjentatte påstandene om at serien etter hvert har fått en uheldig politisk slagside, med en skjønnmaling av AKP (ml)s rolle i norsk rockhistorie.

Kanskje er det mengden av kritiske kommentarer og påpekninger av faktafeil, som gjør at Per Kristian Olsen og Arvid Esperø ikke lenger er fullt så begeistret for debatt, som det de var da Alex-oppslaget opprinnelig sto på trykk? I sitt innlegg i Ballade fredag 12. november skriver de i hvert fall at Ballades dekning av Norsk Rocks Historie består i «å gi spalteplass til de som er på jakt etter feil og mangler i serien», og at vi fremstår som et talerør for «grove beskyldninger om politiske motiv, og usaklige personangrep».

I den forbindelse synes det på sin plass å minne redaksjonen om eksistensen av deres egne nettsider, der det i skrivende stund også ligger ute en rekke kritiske merknader og innspill – til dels formulert i langt hardere ordelag enn hva som så langt har sluppet til her i Ballade.

Det er ellers riktig at debatten hos oss så langt har vært preget av kritiske kommentarer, men jeg kan forsikre om at Ballade mer enn gjerne også hadde gitt spalteplass til positive tilbakemeldinger rundt Norsk Rocks Historie – om vi hadde fått noen.

Når det gjelder påstanden om at Norsk Rock-redaksjonen ikke ble gitt «tilsvarsrett» i artikkelen om Alex, er det riktig nok, men Ballade har hele tiden aktivt oppfordret redaksjonen til å komme på banen med sine synspunkter – noe de da til sist også gjorde sist fredag. I en slik forstand synes jeg Ballades redaksjonelle linje absolutt har vært redelig – i det både Esperø, Olsen, Bakken og andre debattanter har kommet til orde etter tur, og i form av nokså likestilte oppslag.

Esperø og Olsen anbefaler i sitt innlegg folk om «å vente med å rulle de store kanonene til de fire programmene (om 80-tallet) er sendt». Det er da også en linje redaksjonen i Ballade så langt har valgt å følge, selv om det etter undertegnedes mening umulig kan være usunt med en fortløpende debatt – som kanskje til og med kan hjelpe en stresset TV-redaksjon med å finjustere siktet litt underveis. Undertegnede har også sine klare oppfatninger av styrkene og svakhetene ved Norsk Rocks Historie så langt, og kommer gjerne mer detaljert tilbake til dette – dersom Norsk Rock-redaksjonen fremdeles er interessert i denne typen meningsutvekslinger.

I mellomtiden er det nokså selvfølgelig at vi som uavhengig nettavis for norsk musikkliv fortsetter å publisere engasjerte leserbrev og debattinnlegg fra både musikere og musikkelskere – nettopp for å stimulere til «en større refleksjon om rock og pop», og for å øke mulighetene til «kunne gå mer i dybden».

Jeg noterer meg ellers med interesse at Esperø og Olsen i sitt innlegg forteller at de har «satt opp en del kriterier for hvem som kommer med, og hvem som ikke kommer med», som de så «konsekvent har fulgt». De skriver også at de gjerne diskuterer disse kriteriene. Det synes jeg høres ut som en god idé, og vi inviterer herved gjerne Norsk Rock-redkasjonen til å redegjøre nærmere om hvilke utvelgelseskriterier som er fulgt. Så kan vi fremover forhåpentlig ha en åpen og saksorientert debatt om et «konsekvent sett med kriterier» egentlig er den beste måten å fortelle en mangefasettert og fragmentert historie på – og om en «temabasert fortellermåte» vil omfavne nok av de viktige villvekstene og sjeldne blomstene som langt på vei utgjør selve livsblodet i rockekulturen.

Norsk Rock-redaksjonen har åpenbart lagt mye arbeid og engasjement i denne serien, og fortjener selvsagt ros for det. Redkasjonsledelsen sier selv at deres hensikt har vært å gjøre norsk rocks historie til «et seriøst kunnskapstema». Nettopp med det som utgangspunkt bør det være rom for å diskutere løsninger på både detaljnivå og i et bredere perspektiv – som selvsagt også bør kunne omfatte en åpen diskusjon rundt eventuelle politiske slagsider.

Jeg skjønner for øvrig godt at Esperø & co. er lei av at gamle skjeletter nok en gang ramler ut av skapet, men jeg synes nok at de selv har gjort ganske mye for å sette akkurat den døren på gløtt.

Og i mellomtiden vil Ballades debattsider som vanlig være åpne for alle – nær sagt uansett ståsted og fortid.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev