D'Sound

Arve Henriksen tapte søksmål mot Universal Music

Oslo byrett avsa i forige uke dom i tvisten mellom trompeteren Arve Henriksen og plateselskapet Universal Music. Bakgrunnen for rettssaken var at selskapet i 1999 utga en live-plate med gruppa D’Sound hvor Henriksen medvirket, uten å ha innhentet samtykke fra Henriksen. Partene ble i ettertid ikke enige om størrelsen på den kompensasjon som Arve Henriksen – etter begge parters mening – hadde krav på.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Retten har frikjent plateselskapet, etter at deres prosessfullmektig John S. Gulbrandsen under sin prosedyre overleverte en sjekk på 4.500 kroner til Arve Henriksen. Henriksens advokat Erik Nadheim hadde på sin side lagt ned påstand om at Universal Music måtte betale Henriksen inntil 26.000 kroner i erstatning og et tilsvarende beløp i oppreisning.

— Dommen er både overraskende og skuffende, sier seksjonsleder Tore Nordvik i Musikernes fellesorganisasjon, som har støttet Arve Henriksen i saksanlegget. – Retten mener åpenbart at saken ikke er av stor prinsipiell betydning, til tross for at alle impliserte parter har hevdet det motsatte. Dette handler om krenkelse av grunnleggende rettigheter for utøvende kunstnere.

— Vi merker oss dessuten at byretten funnet det opportunt å foreta en kunstnerisk og markedsmessig vurdering av Arve Henriksen, noe den neppe har kompetanse til. Vi vil nå gjennomgå dommen med advokat Nadheim og Arve Henriksen før vi vurderer ankespørsmålet, sier Tore Nordvik.

Arve Henriksen er for øvrig i disse dager aktuell med albumet «Sakuteiki» på Rune Grammofon. Albumet er inspirert av japansk musik og kultur, og har alt fått oppsiktsvekkende gode anmeldelser. «Sakuteiki» er produsert av Helge «Deathprod.» Steen, som også spiller sammen med Henriksen i Supersilent.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.