Christer Falck mottar prisen for Årets by:Larmer 2005

Artistforbundet: – Kan vi stole på platelistene?

– At GGF slo knallhardt ned på Falcks oppkjøp kommer ikke som noen overraskelse, retorikken forut for det endelige utfallet tatt i betraktning. La oss likevel håpe at det denne saken egentlig gjelder, nemlig platelistenes troverdighet, ikke går i glemmeboken, skriver styreleder Knut Aafløy i dette innlegget. Han anbefaler nå at GGF tar ansvar for å nedsette en uhildet gruppe til å gå påstandene om liste-manipulering nærmere etter i sømmene. – GGF holder tall og rapportering tett til brystet. Spørsmålet er bare om dette også hindrer innsyn og kritisk vurdering av kriteriene, undrer Aafløy.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Aafløy, styreleder, Norsk Artistforbund

I kjølvannet av saken rundt Christer Falck/C+C Records’ egen avsløring av sitt organiserte oppkjøp av Warlockssingler, ble han av Grammofonplategrossistenens Forening (GGF) idømt en bot på kr. 25.000, samt 8 ukers utestengelse fra albumlisten for Warlocks. Falck vedtok boten og unngikk derved at også andre av selskapets artister ble straffet.

At GGF slår knallhardt ned på Falcks oppkjøp kommer ikke som noen overraskelse, retorikken forut for det endelige utfallet tatt i betraktning.

La oss likevel håpe at det denne saken egentlig gjelder, nemlig platelistenes troverdighet, ikke går i glemmeboken.

Det er nødvendig med snarlig debatt rundt påstandene om manipulering, oppkjøp, rabattering, poengvekting og faktagrunnlaget spesielt for Dagbladets og VGs platelister. Norges største sammenslutninger i sine bransjer, Nrk, Schibstedgruppen m.fl. og GGF står bak listene.

Følsom

Saken er følsom siden ovennevnte grupperinger muligens har konkurransefortrinn, størrelsene tatt i betraktning.

Norsk Artistforbund mener dette belyser viktigheten av listenes troverdighet. Det er en kjensgjerning at noen har stilt spørsmål ved muligheten for manipulering av listene, og om faktagrunnlaget er bredest mulig med tanke på hvilke salgssteder som rapporterer. Dette gjelder også for Dagbladets Hit 40-liste der en sang gis poeng etter hvilken kanal den er spilt i.

Vanligvis er det slik at når det i Norge fremkommer anklager om ulovligheter og uregelmessigheter, vil de som rammes av påstandene sette i gang undersøkelser. Ofte nedsettes en gruppe, gjerne uhildet, til å gå påstandene og ryktene nærmere etter i sømmene.

Tause

En av grunnene til at det i dette tilfellet burde være nødvendig, er at forhandlerbransjen og de selskapene Falck har gått ut mot, har forholdt seg bemerkelsesverdig tause i denne saken. For selv om bevisbyrden kan sies å ligge hos den som fremsetter påstandene, i dette tilfellet Christer Falck, vil det likevel være naturlig at GGF selv tar ansvar. De nevnte selskapene bak listene har kapasitet, førstehåndsinformasjon og midler til å undersøke, og deretter å gå ut med informasjon til bransjen og mediene.

Skulle det vise seg at det er rimelig hold i påstandene om at platelistene ikke gir et riktig bilde av virkeligheten, går dette utover mange artister som urettmessig faller ut av listene. I tillegg kan andre artister få feil plassering på listene.

GGF holder tall og rapportering tett til brystet.

Spørsmålet er bare om dette også hindrer innsyn og kritisk vurdering av kriteriene, reelle eller bearbeidede tall, og av vektsystem på radiolistene.

Note fra Ballade: Innlegget sto også å lese i Verdens Gang denne uken. Kommentarer og innspill kan som vanlig sendes til ballade@mic.no, mens du finner hjemmesidene til Norsk Artistforbund via denne lenken.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev