Stein Andreassen (NRF)

Årets beste festival var…

Trondheim i helgen avholdt Norske Rockfestivaler det årlige festivalseminaret. 35 festivaler deltok, hvorav 25 av våre rocke- og bluesfestivaler, og ca. 10 jazz- og andre festivaler. Årets festival ble også kåret, sammen med årets festivalplakat. Det ble også et par utsskiftinger i fagrådet Norske rockfestivaler; Toffen Gunnufsen slutter etter to år som leder.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Stein Andreassen, Daglig leder Norsk Rockforbund:

— Musikkfestivaler bør bli et fremtidig satsningsområde, og som pr. i dag er kulturpolitisk undervurdert, sa Ola T. Lånke (Kulturkomiteen – KrF) i panelet på søndag ettermiddag. Han mente festivalene er magneter som gir store ringvirkninger på mange områder, og påpekte behov for å ta tak i det tverrdepartementale samarbeidet mellom kultur & næring.

— Vi er klare for å øke festivalstøtten betydelig, sa Magnar Bergo (Kulturkomiteen – SV). Han omtalte det fremlagte statsbudsjettet som et hvileskjær, og støttet også Norsk Rockforbunds uttrykte holdning om skjevheter i tildelingene mellom de forskjellige sjangrene fra Norsk kulturråd.

NRFs seminar fikk altså på mange måter en ny dimensjon over seg i helgen, da stortingspolitikere bidro, sammen med sjangermiljøer, i debatten om den fremtidige festivalpolitikken.

Det andre svært gledelige som skjedde var at Hans Holmgrunn fra Politidirektoratet kom med signaler om at de ønsker å sette festivalsikkerhet på dagsorden. Dette er en svært positiv dreining fra den tidligere manglende dialogen mellom myndighetene og arrangørene.

Fagseminaret berørte i løpet av helgen mange av de mest relevante utfordringene festivalene står overfor, med tilførsel av kompetanse både på mediespørsmål, organisasjonsjuss, og fremtidige løsninger for billettsalg. I tillegg ble det rettet fokus mot de mer myke verdier, og både fellesprosjekter tilknyttet både humanitært og miljørettet arbeid ble presentert.

Norske Rockfestivaler, som avholdt sin interne del av møtet på lørdagen, kåret Krocketfestivalen i Halden som årets festival, et hestehode foran Øya og Månefestivalen i Fredrikstad. Krocketfestivalen har utviklet et sjarmerende konsept som handler om parallell konsert og krocket-turnering, krock & rock, og har rendyrket fenomenet med stor entusiasme. Les mer på www.krocketfestivalen.no.

Eggstock-festivalen, en talentfokusert-festival hjemmehørende i Bergen vant kåringen for årets fineste plakat. Den er designet av Joar A. Håland i Deadline Reklamebyrå. Sjekk ut http://www.eggstock.no.

Toffen Gunnufsen fra Quart takket av etter to år som leder av fagrådet Norske Rockfestivaler, og det nye fagrådet (som konstituerer seg selv) består av:
Borgar Dahle fra Notodden Bluesfestival (gjenvalgt), Kirsti Rosseland fra Hole In The Sky/Bergen Metal Fest (gjenvalgt), Espen Hille fra Quart (ny) og Paul Idar Ødegaard fra Månefestivalen (ny).

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev