Bertine Zetlitz: "Sweet Injections"

Åpent brev til Bertine Zetlitz

I dette åpne brevet til Bertine Zetlitz forteller Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge, hvorfor han mener kopi- og avspillingssperrer er skadelige for artister og musikere, og hvorfor artister bør styre unna dem. Gramstad henviser blant annet til en ny, overnasjonal lov, som etter EFNs syn vil gi eierne av kopisperren – altså plateselskapene – mer kontroll over verket de beskytter enn opphavspersonen, det vil si artisten. – Dette innebærer et stort skritt i retning av kapitalvennlig og artistfiendtlig, amerikansk lovgivning, mener Gramstad.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thomas Gramstad, Elektronisk Forpost Norge

Kjære Bertine.

Har du tenkt over at kopi- og avspillingssperrene på den nye platen din er skadelig for deg og dine interesser som musiker og artist?

For det første tilhører sperrene plateselskapet, og altså ikke deg – musikeren eller artisten.

Nå kommer snart en ny overnasjonal lov, EUCD, som forsøkes innført i alle europeiske land (og tilsvarende lover i alle verdens land). EUCD er en kopi av amerikansk lovgivning, og vil altså stå over norsk lov. Dette betyr at lovbeskyttelsen av sperrene står over lovbeskyttelsen av musikken. Det vil si at den som eier sperrene bestemmer over verket, uansett hvem som eier verket. Siden sperrene er amerikanske, blir verket i realiteten i praksis underlagt amerikansk copyright-lovgivning, og ikke norsk opphavsrettslovgivning (åndsverkloven). Amerikansk lov er dårligere for artister og musikere og bedre for plateselskaper enn norsk lov.

Dette betyr at du som opphavsperson i praksis mister rettigheter som du har krav på etter norsk opphavsrett. Etter norsk lov er en del opphavsrettigheter umistelige og ufraskrivelige, dette gjelder bl.a. ideelle rettigheter som står mye svakere i amerikansk lovgivning, der dessuten alle rettigheter kan fraskrives og dermed gå tapt for skaperen. Amerikanske artister får iallfall litt penger for å fraskrive seg rettighetene sine. Norske artister med amerikanske tekniske sperrer på sine verk derimot, fraskriver seg i praksis en del rettigheter uten å få noe igjen for det.

Plutselig har plateselskapene skaffet seg et «amerikansk» nivå av kontroll over verkene, mens musikerne og artistene settes enda mer ut på sidelinjen.

For det andre; i den andre enden av dette problemet, der kunder, forbrukere og fans befinner seg, betyr de tekniske sperrene at du blir upopulær blant dine fans. Du blir rett og slett hørt og kjøpt av færre fans. Jeg selv, for eksempel, kommer aldri noensinne til å kjøpe en plate med slike sperrer, uansett hvor bra musikken måtte være, eller hvor mye jeg liker eller beundrer artisten eller musikeren.

Sperrene innebærer jo en vesentlig reduksjon av produktets verdi, og dessuten fraraner det meg som kunde rettigheter jeg har krav på etter norsk lov (bl.a. Kjøpsloven) og krenker min eiendomsrett til det eksemplaret som liksom skal tilhøre meg etter at jeg har kjøpt platen [1]. Dessuten stempler sperrene meg som en kriminell person, og hvorfor skal jeg inngå et kundeforhold med noen som behandler meg som om jeg skulle være en forbryter?

En plate som er utstyrt med kopi- eller avspillingssperrer er ikke en ekte CD-plate da den bryter med Red Book-standarden som definerer hva en CD-plate er. [2] (Red Book-standarden er forøvrig patentert og eies av Philips, som sier rett ut at plater med sperrer ikke er CD-plater, men derimot er defekte plater, og Philips tilbyr teknologi og spillere som kan omgå sperrene og/eller tillater å brenne kopi av slike defekte plater, slik at kopien er en ekte CD-plate uten sperrer eller defekter. [3])

Din nye plate mangler norsk tekst om hva sperrene innebærer. Det informeres ikke om at:

* Avspilling av platen på en CD-DA-merket spiller skjer på eget ansvar da dette ikke er en CD-DA-plate.
* Avspilling av slike plater kan forårsake at utstyret/avspillingsmaskinen ødelegges eller må til reparasjon, da dette ikke er en CD-DA-plate.
* Platen kan ha kortere levetid enn en tilsvarende «ekte» CD-DA-plate som følger Red Book-standarden.
* Ved bruk av platen på PC eller MAC blir det installert filer uten varsel, dette er en krenkelse av kundens datasikkerhet.
* På PC eller MAC skjer avspilling med sterkt redusert lydkvalitet.
* På PC eller MAC blir et eget «player»-program installert og startet uten varsel.
* Lovlig sikkerhetskopi av platen kan vanligvis ikke lages.
* Lovlig overføring til mp3 med tilfredstillende kvalitet kan vanligvis ikke skje.

Dette utgjør en mangel etter Kjøpsloven. Du, eller ditt plateselskap, selger en «CD-plate» som ikke er en CD-plate, men en defekt plate med nedsatt verdi og funksjonalitet – og dere selger dette produktet uten å informere skikkelig om det, og uten å redusere prisen i forhold til en normal, funksjonell CD-plate.

Når kunder og fans ikke kan spille av musikken der de vil, og ikke kan kopiere musikken til privat bruk (slik de har rett til etter Åndsverkloven), så mister du en betydelig gratis reklamekanal for musikken din, nemlig jungeltelegrafen, der man deler musikken med sine venner. Resultatet er at færre hører musikken din, og at færre vil kjøpe musikken din. En skulle tro at plateselskapet ditt ikke ville ønske en slik utvikling, men det ser ut til at enkelte plateselskaper er mer interessert i makt enn penger — de vil heller prøve å kontrollere et gammelt, kjent marked enn å tjene (store) penger i et nytt marked (kommersielle musikkfildelingstjenester via Internett/datanettverk) som de vet de ikke kan få full kontroll over, men som helt opplagt har et enormt markedspotensiale og som kommer til å bli en viktig, antagelig dominerende omsetningskanal for musikk. Er denne merkelige prioriteringen fra plateselskapets side i overensstemmelse med dine interesser som artist eller musiker?

Videre er det slik at kopi- og avspillingssperrer aldri kan bli effektive — de holder ikke det de lover, det vil alltid være mulig og relativt enkelt å omgå dem. En rekke undersøkelser og studier viser dette.[4] Dette betyr at sperrene er verdiløse også i forhold til det målet de hevdes å skulle kunne oppnå (å hindre ulovlig kopiering), siden sperrene ikke kan realisere dette målet. Det er derfor bortkastet av plateselskapene å satse på slike sperrer. Plateselskapene kaster bort penger og innsats på å utvikle og installere en teknologi som ikke bare er skadelig for og uønsket av alle parter, men som til og med er dødfødt og udugelig i forhold til det som hevdes å være formålet med teknologien, å hindre ulovlig kopiering.

Istedet gjøres all kopiering (både lovlig og ulovlig) en tanke mer tungvint, mens direkte avspilling gjøres vanskelig og i noen tilfelle umulig av sperrene. Man bruker store økonomiske og menneskelige ressurser på å utvikle kunstige defekter som reduserer produktets (platenes) nytteverdi og økonomiske verdi. Kopi- og avspillingssperrer forringer en plates bruksverdi, og siden det er teknisk umulig å stoppe kopiering så medfører dette at det blir mindre attraktivt å kjøpe platen. Dersom målet er å bekjempe en svartebørs av musikk som distribueres uten sperrer så er det dummeste man kan gjøre å senke bruksverdien til musikkproduktene man prøver å selge. Man må gjøre det motsatte: øke bruksverdien på produktet man selger (f.eks. med fine covere, ekstra innhold som ikke er digitalt, effekter, bedre teknisk kvalitet på lyd o.l.). Det lovlige produktet må være lett og fleksibelt å bruke, lett tilgjengelig og lett å betale for digitalt. Eller så må man gå ned i pris.

«Vi må ikke glemme hva dette dreier seg om, hele platebransjen er i en global krise på grunn av ulovlig kopiering», sier Per Eirik Johansen i EMI Music Norge. Dette er tom og feilaktig skremselspropaganda. Det er slett ikke påvist at fildeling har skadet platesalget. Tvertimot, mye tyder på at fildeling per idag har en stikk motsatt effekt. Altså at nettoeffekten av fildeling av musikk til nå er en økning i platesalget, og ikke en reduksjon. Musikknedlasting er analogt med kassettopptak av musikk fra radio. Det er ikke noen prinsipiell forskjell mellom de to, bare at kopiering på nett er mye mer synlig enn opptak fra radio. Effektene og verdien av musikknedlasting vil Elektronisk Forpost Norge diskutere i en senere artikkel.

På bakgrunn av alt det ovenstående kan jeg ikke se annet enn at ditt plateselskap ødelegger for deg når de utstyrer dine plater med kunstige, planlagte defekter — som er nettopp dét kopi- og avspillingssperrer er. Sperrene gjør deg upopulær hos dine fans og kunder ved å frarane dem rettigheter og behandle dem som kriminelle. Nytteverdien av sperrene er i beste fall tvilsom for plateselskapet, og i alle fall klart negativ for deg, såvel som for dine fans og kunder. Du vil derfor tjene på å kreve at dine plater ikke skal utstyres med sperrer eller andre defekter. Dersom ditt plateselskap nekter å godta et slikt krav fra deg virker dette som en god grunn til å vurdere å gå over til et annet musikkselskap som har en bedre forståelse av den teknologiske og økonomiske utviklingen og – ikke minst – som har adskillig større respekt både for deg som artist/musiker og for dine kunder og fans.

KILDER:

[1] Gjenreis eksemplarrettighetene!
http://www.efn.no/eksemplarrettigheter.html

[2] Definisjon av Red Book-standarden:
http://searchstorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci503642,00.html
http://searchStorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci507072,00.html

[3] Philips motstand mot defekte plater som bryter CD-standarden:
http://itavisen.no/art/1298015.html
http://itavisen.no/art/1297855.html
http://www.wired.com/news/mp3/0,1285,50101,00.html

[4] Kopi- og avspillingssperrer er verdiløse til sitt formål:
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993020
http://www.counterpane.com/crypto-gram-0105.html#3
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99991783

Med vennlig hilsen,

Thomas Gramstad, thomas@efn.no
(leder for Elektronisk Forpost Norge, www.efn.no)

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev