NRK

– Allmenkringkasting skal være annerledes enn kommersielt fjernsyn

Noe av grunnen til at popmusikken er blitt så lemfeldig behandlet, dreier seg om NRKs organisering, hevder Aage Wolff og Øyvind Stavseth i det vi går inn på siste del av semesteroppgaven «Splitter pine…» Ansvaret for popmusikken er fordelt på flere avdelinger, der ingen har hovedansvaret, skriver de videre. Her får du også møte musikksjef Arild Erikstad, som antagelig setter fingeren på noe av problemet med disse ordene: – Vi innser at musikkredaksjonen i NRK ikke har størst peiling på rock og pop. Vårt område er det klassiske og moderne. Skal vi med våre knappe midler bruke penger på noe som allerede er så eksponert i media som popmusikken?

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Tidligere måtte de enkelte fagsjefene slåss for å sikre seg størst mulig del av sendeflaten. Stor sendeflate betød også større ressurser. I løpet av 2000 omorganiserte NRK driften. Programsjef Hans-Tore Bjerkaas leder nå NRK Kringkaster, en egen enhet som syr sammen programtilbudet. De «shopper» programmer fra de forskjellige avdelingene, blant annet fra musikksjef Arild Erikstad.

Fordelen med den nye ordningen er at ledelsen står helt fritt til å sette sammen programtilbudet etter eget ønske. Men man har ikke bygget opp fagkompetanse i Kringkaster-delen, av frykt for en topptung og byråkratisk organisasjon. Derfor stiller flere spørsmål ved kompetansen til de som snekrer sammen programtilbudet.

— Nå er vi kun leverandører. Som musikksjef har jeg ansvaret for å utvikle nye programideer, og selge inn disse til ledelsen. Det er en ny situasjon for oss, sier Arild Erikstad.

Musikksjef Arild Erikstad «leverer innhold» til TV-kanalene, P1 og P2. Hans bakgrunn er den klassiske, og det gjennomsyrer også avdelingen hans. Produksjonen faller i overveiende grad under det som NRK klassifiserer som «seriøs» musikk: Klassisk, folkemusikk, jazz og samtidsmusikk. – Vi innser at musikkredaksjonen i NRK ikke har størst peiling på rock og pop. Vårt område er det klassiske og moderne.

Erikstad medgir at de ikke har satset særlig med ressurser på å bygge opp kompetansen på området, og skylder på tradisjonene.

Han føler heller ikke noe tyngende ansvar for å dekke popkulturen.

— Skal vi med knappe midler bruke penger på noe som allerede er så eksponert i media? Jeg synes det er et moralsk dilemma for vår del. Vi er de eneste som tar vare på denne musikken, sier han. Erikstad sikter til programmene om folkemusikk, samtidsmusikk og klassisk.

Kasteball

Musikkavdelingen i NRK definerer ikke popmusikken som et av sine kjerneområder. Arild Erikstad viser til at ansvaret for denne musikken fordeles på flere avdelinger i NRK-systemet. Både barne- og ungdomsavdelingen og underholdningsavdelingen har produksjoner hvor popmusikk inngår som en del. Men også i disse avdelingene er popmusikken ikke noen prioritert oppgave.

— Med en gang noe blir definert som «ikke kjerneområde», faller det utenfor. Når man da opplever at budsjettene må barberes for å gå i balanse, er dette det første som rammes. Den eneste måten å sikre pop-dekningen, er at det tas en overordnet avgjørelse på dette i NRK.

Samtidig innrømmer han at det er et udekket behov for seriøs musikkjournalistikk på TV:

— Allmennkringkasting skal være annerledes enn kommersielt fjernsyn. Man skal blant annet lage programmer for særinteressene. TV 2 er ikke nødvendigvis interessert i å sende et musikkprogram som går i dybden, av den grunn kan et slikt program være aktuelt for NRK. Alle avdelingene i NRK utreder programkonsepter som presenteres i en katalog. I årets katalog finner vi blant annet et konsept for et nytt, journalistisk fundert musikkmagasin med vekt på pop og rock. Det ble de ikke funnet plass til på sendeskjemaet. Så lenge Arild Erikstad innrømmer at avdelingen hans ikke har peiling på pop og rock, kan man skjønne at NRK Kringkaster ikke vil kjøpe et slikt program. Men om popmusikken lider under Erikstads ledelse, har andre musikksjangre bedre kår. Klassisk er et av disse.

— «Hovedscenen» er et eksempel på at man har våget å la et programkonsept kjøre seg inn. Vi er godt fornøyd med seertallene, iallfall når man tar tidspunktet programmet sendes på i betraktning, sier han.

«Hovedscenen» sendes på lørdagskveldene, og konkurrer følgelig med lørdagsunderholdningen i NRK1. Programmet trekker mellom 30.000 og 80.000 seere. Foreløpig er det blitt skjermet fra kuttene som har rammet NRKs kulturavdeling.

Semesteroppgaven ”Splitter pine » er ført i pennen av Aage Wolff (som i dag er å finne i Musikkmisjonen på Petre) og Øyvind Stavseth (som nå er i Tønsberg Blad), og ble skrevet da de fremdeles gikk på journalist-høgskolen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.