Line Endresen

150 000 kulturfond-kroner til BRAK

Norsk Kulturråd offentliggjorde i dag tildelingene for 2006 via Norsk Kulturfond. BRAK jubler over prosjekttilskuddet pålydende kr150.000,- øremerket kompetansehevende tiltak. Dette er en økning på kr 50 000,- i forhold til fjoråret.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

BRAK mottok for første gang statlige midler I 2005.

— Det er en seier for regionale kompetansemiljøer at BRAK får prosjektilskudd til kompetansesenteret også I 2006, i tillegg til et sterkt signal om videre satsning på oppbygningen av regionale kompetansemiljøer, mener BRAK-leder Line Endresen.

Som landets første regionale kompetansesenter innen rytmisk musikk er BRAK modell for lignende organiseringer i andre byer.

— Tilskuddet fra Norsk Kulturråd har i 2005 blant annet bidratt til at vi har arrangert gode kurs skreddersydd et rytmisk musikkmiljø I utvikling, har knyttet til oss juridisk kompetanse og laget BRAKs egen søknadsguide med oversikt over søknadsordninger og frister, sier Endresen, som er svært takknemlig for årets pott:

— Vi takker Norsk Kulturråd for prosjekttilskudd til kompetansesenteret i 2006. Dette gir oss mulighet til fortsatt å kunne fokusere sterkt på kompetanseheving i tillegg til en enorm motivasjon til videre arbeid. BRAK håper at vi fra og med 2007 får et fast statlig tilskudd via Statsbudsjettets post 74, og dermed en forutsigbarhet til å kunne planlegge de kompetansehevende tiltakene i et lengre perspektiv. Vi ønsker I denne sammenheng også å takke Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Deres støtte gjennom flere år har vært av avgjørende betydning, sier Endresen.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev