Velkommen til Ballade.no

Kjære leser! Det er en glede for oss å ønske velkommen til denne første utgave av vår nettavis ballade.no.

Kalender

Vår intensjon med avisen er i første rekke å styrke Norsk Musikkinformasjons mulighet til å nå ut med mest mulig informasjon til flest mulig lesere.

Hovedtyngden av vår informasjonsvirksomhet har i senere år vært rettet mot utlandet. Dette på bakgrunn av et stadig økende behov for slik satsing. Det er imidlertid åpenbart at det også i vårt eget miljø er økende behov for en mer systematisert og koordinert informasjonsstrøm. Hver i sær av oss forsøker etter beste evne å nå ut med vår informasjon, ved egeninnsats og gjennom eksisterende media, men resultatene av denne innsatsen er ikke alltid som forventet. Det vil vel være å overdrive å påstå at avisers og etermediers nysgjerrighet synes å være tiltagende med hensyn til norsk musikklivs virksomhet. Dersom denne nettavisen kan bidra til økt informasjonsstrøm, både innad i musikklivet og overfor resten av samfunnet, er vår hensikt oppnådd.

Norsk Musikkinformasjon har begrensede ressurser, også til dette prosjektet, og vi oppfordrer derfor alle til å bidra med stoff og innspill slik at vårt ønske om å tilby et sentralt og interessant nettsted for ”norsk musikk” kan oppfylles.

Jostein Simble, ansvarlig utgiver

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.