Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur. (Foto: Ihne Pedersen)

Teller ikke orkestermusikerne i Gramo?

Årsmøtet i Gramo stemte ned et forslag fra Creo om kollektive vederlagsmidler til musikerne i de store ensemblene. – Det gjør meg både trist og bekymret, skriver forbundsleder Hans Ole Rian.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

 

Av Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur

Mandag 5. juni stemte årsmøtet i Gramo ned et forslag fra oss i Creo om å utbetale vederlagsmidler kollektivt til musikerne i de store ensemblene; til orkesterklubbene. Det gjør meg både trist og bekymret. Trist fordi det viser meg at solidariteten på tvers av sjangrene er liten, og bekymret fordi fremgangsmåten er både er uheldig og urettferdig.

Flere orkestermusikere får individuelt vederlag fra Gramo, men mange gjør det ikke. Det skyldes to ting:

  1. at opptjent vederlag for den enkelte ikke overstiger minimumsbeløpet
  2. at det enkelte orkestermedlem ikke har registrert seg på innspillinger

I dag finnes det ikke gode løsninger i Gramos systemer for å registrere et stort antall musikere på en innspilling. Derimot har Gramo mulighet til å se hvor mye de ulike orkestrene samlet har frembrakt av kollektive midler.

Dette er en sak som har vært viktig for Creo – og Creos forgjengere – siden forbundsleder Tore Nordviks sin tid, men det er først for få år siden at det faktisk var teknisk mulig å gjøre noe med problemet.

Vi var derfor svært glade da en samlet utøversektor for tre år siden vedtok å gjøre en slik utbetaling. Da ble det også vedtatt å gjøre en evaluering etter to år med utprøving av tiltaket. Ved fordelingen i 2021 ble det utbetalt midler til orkestrene, men pga uklarheter i forbindelse med innføring av CRM-direktivet ble det ikke gjort noen utbetaling i fjor.

Gramo har derfor ennå ikke oppfylt vedtaket om en to-årig prøveperiode. Gramo har heller ikke oppfylt den delen av vedtaket som sier at ordningen skal evalueres. Vi kan ikke i en seriøs organisasjon som Gramo se bort fra tidligere vedtak, det blir etter mitt syn en dårlig organisasjonspraksis. En slik fremgangsmåte kan også skape en uheldig presedens for fremtiden.

Dette er også et rettferdig og logisk krav. Dette er penger som disse utøverne selv har spilt inn. Ja, de ville ha blitt delt ut kollektivt, men de ville ha blitt delt ut til de som har et rettmessig krav på midlene. Nå ser det dessverre ut som om Gramos årsmøte fratar noen utøvere – noen musikere – penger de selv har tjent inn.

Vi mener at det er prinsipielt riktig at midler der det kan dokumenteres at en kollektiv gruppe av utøvere faktisk har frembrakt vederlag også drar nytte av disse vederlagene. Siden Gramo vet hvilke utøvere i hvilket kollektiv/orkester som faktisk har tjent disse midlene, mener vi det er både riktig og rettferdig at disse midlene kanaliseres til musikerne i disse ensemblene/orkestrene. Dette mener vi også har støtte i CRM-lovens krav om en betryggende og nøyaktig fordeling.

Dette er også et svært lite krav. Det vi ba om var at beskjedne 0,24 prosent – under en førtiendedel – av den totale potten skulle bli fordelt til en gruppe utøvere som vi mener har et rettferdig krav på disse midlene.

Et annet vedtak her ville ha vært både en ustrakt hånd og en solidarisk handling overfor våre musikerkollegaer i de klassiske sjangrene, en riktig og lovlig beslutning, og en korrekt oppfølging av tidligere vedtak i Gramo.

Dessverre ble det ikke slik, men det er lov å håpe på et bedre vedtak til neste år.

 

Dette er et debattinnlegg, der skribenten gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.