Edwin (Magnus Staveland) og Sylva (Eli Kristin Hanssveen) i siste akt.

Studentaksjon for Griegakademiets bibliotek

Studentene ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, aksjonerer mot at Griegakademiets bibliotek skal stenges 15. desember, og overflyttes til fjernarkiv. Biblioteket brukes også av Bergen Kulturskole.

Kalender

Musikkstudenter ved Griegakademiet har nå sendt ut et åpent e-brev, der de påpeker de alvorlige følgene en eventuell stegning av biblioteket ved Griegakademiet vil få. Ballade bringer her videre oppropet i sin helhet, og anbefaler våre lesere om å støtte opp rundt aksjonen.

REDD BIBLIOTEKET VÅRT!

Bakgrunnen for dette brevet er at vi den 20. november i år ble informert om at biblioteket ved Griegakademiet pr. 15. desember skal stenges og flyttes til et fjernarkiv. Denne beslutningen henger sammen med at universitetet ikke vil fortsette å leie det bygget biblioteket ligger i. De som har tatt beslutningen om dette forstår tilsynelatende ikke hvilke alvorlige konsekvenser det får!

Alle studenter ved Griegakademiet vil bli berørt. Riktignok sies det at materialene fortsatt kan bestilles gjennom hovedutlånet, men for det første vil dette være tids- og arbeidskrevende – ikke minst for bibliotikarene, for det andre er størstedelen av materialene ennå ikke lagt inn i universitetetsbibliotekets computerkatalogsystem (BibSys) – de blir ergo umulige å oppspore, og for det tredje vil biblioteket rett og slett ikke kunne utfylle sin funksjon i nedpakket tilstand. Ikke bare forsvinner vår lesesal og våre lyttestasjoner. Vi mister også muligheten til å bla i notene – det er like viktig for den utøvende studenten som skal finne passende stykker til en bestemt anledning som for pedagogikkstudenten som skal finne passende lærestoff til en elev. Ingen av dem kan finne opplysningene de trenger i computeren.

På samme måte er samlingen av CD’er og LP’er viktig. Disse er ikke til alminnelig utlån og kan derfor alltid finnes på biblioteket. I en del fag, f.eks. obligatorisk musikkhistorie på grunnutdanningen består en viktig del av pensumet av lyttemateriale. Dette ligger naturligvis på biblioteket, og det er på nåværende tidspunkt ikke kommet noen uttalelser om hvordan studentene skal kunne forberede seg til eksamen nå når biblioteket forsvinner.

Det fins mange flere eksempler å komme med, men poenget er at vi er avhengige av biblioteket i studiene våre.

Vi står maktesløse overfor beslutningen som er tatt og er sjokkerte over den mangel på innsikt som er vist.

Derfor appellerer vi til beslutningstakerne: REDD VÅRT BIBLIOTEK!

Folk som ønsker å støtte aksjonen kan sende en e-melding til ingrid_eriksen@hotmail.com. Ballade vil også videresende eventuelle støtteerklæringer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev