Yngve Slettholm

Statssekretær Yngve Slettholm til konferanse om europeisk musikk

– Norsk musikk er inne i en positiv trend. Norge skiller seg positivt ut, sett i sammenheng med den negative trenden for nasjonal musikk i mange europeiske land, sier statssekretær Yngve Slettholm i Kultur- og kirkedepartementet, som torsdag holdt det norske innlegget på en konferanse i Haag om vilkårene for europeisk musikk i Europa.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Norsk musikk er inne i en positiv trend. Det brukes mer norsk musikk enn før og økningen er på 7,8 prosent fra 2002 til 2003. Den positive trenden ser ut til å fortsette også i år. Norge skiller seg positivt ut, sett i sammenheng med den negative trenden for nasjonal musikk i mange europeiske land, sier statssekretær Yngve Slettholm i Kultur- og kirkedepartementet.

Torsdag holdt statssekretær Slettholm det norske innlegget på en konferanse i Haag om vilkårene for europeisk musikk i Europa.

— Kravene til NRK som allmennkringkaster om en høy andel norsk musikk i alle radio- og tv-kanaler bidrar svært positivt til denne utviklingen, sier statssekretær Yngve Slettholm.

Departementet har nylig fastsatt kravet til andel norsk musikk i NRK til minimum 35 prosent. I tillegg krever departementet høy andel norsk musikk i konsesjonsvilkårene til riksdekkende kommersiell radio.

Avgift til Fond for utøvende kunstnere for bruk av musikk som ellers ikke har vern etter åndsverkloven er også et viktig virkemiddel for norsk musikk.

Det betales vederlag til rettighetshaver for bruk av vernet musikk, mens det må betales en avgift til fondet for bruk av ikke-vernet musikk. På denne måten unngår man at økonomiske hensyn fører til vridninger i repertoaret i retning av mer utenlandsk musikk.

— Den norske innkjøpsordningen for fonogrammer er et viktig kulturpolitisk redskap for norsk musikk, sier Slettholm.

Den nasjonale musikken har vanskelig for å nå fram i musikkmarkedet i mange europeiske land. På konferansen i Haag drøftes dette og hvilke kulturpolitiske og andre tiltak som kan bidra til å snu den negative utviklingen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev