Styreleder Ingrid Kindem i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Statsbudsjettet 2020: Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken?

Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret, skriver NOPAs styreleder Ingrid Kindem i denne kommentaren til kulturbudsjettet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Denne kommentaren var først publisert på NOPAS hjemmeside, og Ballade har fått tillatelse til å dele den.

– Dette er en kulturminister som tar kulturens kraft i samfunnet på alvor. Det applauderer vi, innleder styreleder i NOPA, Ingrid Kindem, med i kommentaren om forslaget til kulturbudsjett for 2020.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet)

Likevel er det en stor mangel:
Vi savner komponistene og sangtekstforfatterne i kulturbudsjettet. Kunstnerøkonomien får dessverre ikke løftet den fortjener.

Flere stipendhjemler til Statens kunstnerstipend
Det er flere lyspunkt i årets statsbudsjett. Etter flere år hvor stipendhjemlene har stått på stedet hvil, får Statens kunstnerstipend endelig et løft. Det blir 37 flere stipendhjemler, en økning på 22 millioner kroner. Stipendet økes i takt med grunnbeløpet i folketrygden – fra 268 222 kroner per år til kr 276 805 for 2020.

Fremover skal NOPA kjempe for at populærkomponistene og sangtekstforfatterne får sin andel av disse hjemlene.

I flere år har vi bedt om at sangpoesien får den anerkjennelsen den fortjener – gi tekstforfatterne egne stipender!

Dette vil også være i tråd med Kulturdepartementets satsning på språkmangfold. Barn lærer seg å synge før de kan snakke, så hvem er vel bedre egnet til å bidra til at språkmangfoldet bevares? Vi må bevare språket, identiteten og historien som ligger i sangtekstene.

Ingen økning i privatkopiering
Norwaco fordeler den individuelle kompensasjonen til rettighetshaverne for lovlig kopiering til privat bruk. Ordningen gjør at man som privatperson kan kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale, som for eksempel musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet – gjennom Fond for lyd og bilde.

I 2018 ble ordningen utvidet til også å gjelde litterære og visuelle verk, uten at kompensasjonen ble økt.

Det betyr at opphaverne på musikkområdet får en nedgang. Ordningen må utvides nå.

Styrket mangfoldsarbeid
Kultur- og likestillingsministeren kombinerer hennes to fagområder og gir et solid løft til satsningen på kultur og mangfold. I 2019 har Kulturdepartementet fordelt til sammen 18 mill. kroner på ulike tiltak og prosjekter på kulturområdet, som skal stimulere til mangfold. Balansekunst, som NOPA er medlem av, får et betydelig løft på 2,3 millioner.

Vi er glade for at regjeringen støtter oss i arbeidet for et mangfoldig og likestilt kulturliv.

Satsning på norsk spillindustri
Dataspill trekkes frem som et kulturuttrykk og en næring. Bevilgningen til norske dataspill økes med 10 millioner. NOPA følger denne satsningen, og ønsker at komponistene skal få ta del i den. Derfor utarbeider vi vår egen dataspillstrategi, og jobber tett med medlemmer som har erfaring innenfor dette fagfeltet.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Redaktør i Ballade, Guro Kleveland, er styreleder i Balansekunst, som NOPA omtaler her.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev