Oudspiller Yasmine El Baramawy spiller for å markere musikeres og andres rettigheter 4. mars. (Foto: Cronje Strøm)

Setter kunstnernes frie bevegelse på dagsorden

Arrangerer konferanse og konsert under fanen Fri Kunst – Fri Bevegelse.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Safemuse arrangerer sin Fri Kunst-dagkonferanse 4. mars, et initiativ som inviterer kultur-Norge til å markere kunstnerisk ytringsfrihet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen skal åpne fagprogrammet før Per Idar Almås, Førdefestivalen, Alexandra Archetti Stølen, Oslo World, Marthe Valle, artist, debatterer om samarbeid på tvers. Konferansen finner sted på Riksscenen i Oslo.

Visumpraksis ved reise over landegrenser får et eget panel, og det antydes i programmet at praksisen oppleves inkonsekvent av arrangører og andre som inviterer kunstnere for samarbeid. Her deltar Ole Reitov, tidligere direktør i Freemuse og UNESCO rådgiver, Celina Jerman Bright-Taylor, rådgiver, Safemuse. Politisk ledelse fra Justisdepartementet er invitert til denne samtalen. Den egyptiske oudspiller, lydkunstner og fribymusiker i Malmø Yasmine El Baramawy spiller med Rasmus Svale Kjærgård Lund, på tuba, samt en inkognito afghansk sanger. Seinere blir det også støttekonsert for afghanske musikere.

Årets tema er fri bevegelse av kunst og kunstnere. Arrangørene vil markere at Norge i følge sine UNESCO-forpliktelser legegr til rette for at kunstnere fra andre land ikke begrenses i sin kunst og i sin bevegelse, skriver de i invitasjonen:
– Vi ønsker å sikre at kunstnere og kulturarbeidere internasjonalt har mulighet til å forflytte seg fritt og mulighet til å samarbeide på tvers av grenser. En rekke aktører i kunst og kulturverdenen opplever store utfordringer med visum når artister og kulturarbeidere skal inviteres både ved kortere og lengre opphold. Det at kunstnere og andre kulturarbeidere ikke får visum hindrer den kunstneriske friheten, utveksling av ideer og hindrer kunsten i å utvikle seg og bli sett, hørt og opplevd også utenfor sin egen kulturelle kontekst. Spesielt er det viktig at kunstnere fra land i sør i økt grad får delta i utveksling, utviklet sitt arbeidsmarked og vist sin kunst i Norge, i Europa og resten av den vestlige verden.

Ballades redaktør Guro Kleveland er invitert til å lede et av programpunktene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.