Kunnskapsminister Henrik Asheim Foto: Marte Garmann

– Sang skal ikke ut av skolen

Det skal synges like mye i skolen nå som før. Sang er en viktig del av vår kultur og tradisjon, og er med på å skape tilhørighet.

Kalender

NeoArte – Synthesizer of Arts: NEOARTE MARATHON

25/03/2023 Kl. 17.00-22.00

Oslo

Lørdagsopera 25. mars

25/03/2023 Kl. 15:30

Oslo

Et basseventyr – en akustisk reise for hele familien

25/03/2023 Kl. 12:00 og 14:00

Oslo

Gloria! Bach og Poulenc hånd i hånd

26/03/2023 Kl. 19:00

Oslo

Lite rører meg så sterkt som når små og store, barn og gamle, står side om side og synger nasjonalsangen. Noen treffer tonen, andre ikke, men det er underordnet fordi lite kan måle seg med følelsen av fellesskap jeg føler da.

I høst er det flere som har hevdet at regjeringen vil ha sang skal ut av skolen. Det stemmer ikke. Det som har skjedd, er at vi har laget en ny overordnet læreplan. Den gjorde vi kortere, og ja, mer overordnet, enn den gamle generelle delen. Vi ønsket å skrive den på en annen måte enn den gamle som var nærmest litt poetisk i ordlyden. Vi ønsket heller ikke å ramse opp alt vi ønsker at elevene skal lære. Derfor er for eksempel heller ikke matematikk nevnt i den nye overordnede delen. Alt som er viktig, må ikke nevnes i overordnet del. Selvsagt er både sang og matematikk, når jeg da skal nevne noe, helt vesentlig. I tillegg til overordnet del av læreplanverket, så har alle fagene i grunnopplæringen sin egen læreplan, dette gjelder også faget musikk. Sang vil bli godt ivaretatt i musikkfaget, som skal utgjøre like mange timer som tidligere, også etter fornyelsen av læreplanene for fag som vi nå er i gang med.

Les også: Sang i skolen: Kunnskapsministeren blander kortene

I Ballade 16.10 tok også Ole-Henrik Holøs Pettersen og Ulrika Bergroth-Plur til orde for at utdanningssektoren må gjeninnføre sangen i lærerutdanningen. Musikk er imidlertid aldri tatt ut av grunnskolelærerutdanningen. Også rammeplanene for lærerutdanning er blitt mer overordnede og sier ikke i detalj hvilke fag eller metoder som skal inngå i utdanningene, men dette reduserer ikke musikkfagets plass i lærerutdanning. Overordnede rammeplaner gir studentene større mulighet for å velge mer fordypning i musikk dersom de ønsker det, forutsatt at studiestedet deres tilbyr det. Det er opp til universitetene og høyskolene å sette sammen et fagtilbud som møter samfunnets og studentenes behov. Rammeplanen legger opp til bruk av estetiske læringsprosesser, som for eksempel sang, gjennom hele utdanningen. Dette gjelder også for studenter som ikke har valgt musikk.
 
Det stilles strengere krav enn før om kompetanse for de som skal undervise i musikk. Lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, må nå ha minst 30 studiepoeng i musikkfaget for å undervise på ungdomstrinnet. 

Les også: Sang i skolen under sperregrensa?

Det er et ønske fra regjeringens side at statusen til de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen, altså musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse, heves. Regjeringen har derfor blant annet satt av inntil 30 millioner kroner til videreutdanning i praktiske og estetiske fag i 2017.

Sang er viktig av flere grunner. Det kan blant annet virke beroligende, og det kan være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag. Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, få gode opplevelser og bidra til å utvikle identiteten deres. Likevel vil ikke regjeringen pålegge lærere rundt om i landet å synge så og så mye i de ulike timene. Vi ønsker at lærerne skal ha frihet til å velge de pedagogiske metodene de mener er best for elevene. Vi har stor tiltro til at lærerne klarer å avgjøre hva de er.

FØLG DEBATTEN: @BalladeNO på Twitter og BalladeNO på Facebook

 
Jeg håper dette var oppklarende. Elever i norsk skole skal fremdeles ha sang som en del av sin hverdag.  Lærerstudenter skal fortsatt ha mulighet til å velge fordypning i musikk enten de tar grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller faglærerutdanning. Jeg tror også debatten de siste ukene har gitt fornyet oppmerksomhet rundt viktigheten av sang i skolen. Det er jeg glad for!
 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev