Velle Espeland, Norsk Visearkiv

Sammen for en sterkere sangkultur

Forrige helg arrangerte Norsk Viseforbund, Norsk visearkiv og NordVisa et stort seminar til forsvar for den folkelige sangkulturen. Velle Espeland skriver her en kort rapport.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Er sangen i ferd med å forstumme i Norge?

«Sangen i skolen står svakere enn noen gang. Sang til arbeide er ikke aktuelt. Vi har ikke lenger et felles allsangrepertoar som kan forene generasjonene. Hverdagssangen blir stadig mer usynlig. Terskelen for å synge når andre voksne kan høre det, blir stadig høyere.»

Disse problemene opptok de ressurspersonene og representantene for musikkorganisasjoner og institusjoner, som møttes på Voksenåsen 26-28 april.

Tidligere kulturminister Åslaug Marie Haga sa at et musisk samfunn er et samfunn i harmoni med seg selv, et samfunn som tillater seg å ha følelser. Hun la også vekt på hverdagskulturen. Livet leves lokalt og det er viktig å få sine kulturimpulser der. Folkekulturen representerer det spesifikke som kan motvirke globaliseringens forflatning.

Størst inntrykk gjorde likevel den videoen Bengt-Ole Nordstrøm viste fra et alderdomshjem med tungt demente. De kjente sangene tente et glimt i øynene deres, og selv om de straks glemte hva de hadde vært med på, varte den gode følelsen av at de hadde hatt glede av noe, lenge.

Konferansen endte med å lansere aksjoner og allianser for en sterkere sangkultur.

Konferansen ble arrangert av Norsk Viseforbund, Norsk visearkiv og NordVisa.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev