Velle Espeland, Norsk Visearkiv

Sammen for en sterkere sangkultur

Forrige helg arrangerte Norsk Viseforbund, Norsk visearkiv og NordVisa et stort seminar til forsvar for den folkelige sangkulturen. Velle Espeland skriver her en kort rapport.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Er sangen i ferd med å forstumme i Norge?

«Sangen i skolen står svakere enn noen gang. Sang til arbeide er ikke aktuelt. Vi har ikke lenger et felles allsangrepertoar som kan forene generasjonene. Hverdagssangen blir stadig mer usynlig. Terskelen for å synge når andre voksne kan høre det, blir stadig høyere.»

Disse problemene opptok de ressurspersonene og representantene for musikkorganisasjoner og institusjoner, som møttes på Voksenåsen 26-28 april.

Tidligere kulturminister Åslaug Marie Haga sa at et musisk samfunn er et samfunn i harmoni med seg selv, et samfunn som tillater seg å ha følelser. Hun la også vekt på hverdagskulturen. Livet leves lokalt og det er viktig å få sine kulturimpulser der. Folkekulturen representerer det spesifikke som kan motvirke globaliseringens forflatning.

Størst inntrykk gjorde likevel den videoen Bengt-Ole Nordstrøm viste fra et alderdomshjem med tungt demente. De kjente sangene tente et glimt i øynene deres, og selv om de straks glemte hva de hadde vært med på, varte den gode følelsen av at de hadde hatt glede av noe, lenge.

Konferansen endte med å lansere aksjoner og allianser for en sterkere sangkultur.

Konferansen ble arrangert av Norsk Viseforbund, Norsk visearkiv og NordVisa.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.