Edwin (Magnus Staveland) og Sylva (Eli Kristin Hanssveen) i siste akt.

Politikk kan De bedrive i fritiden…

Det følgende er et eksempel på et lett satirisk leserinnlegg – og kan kanskje tjene som inspirasjon for andre. Det hører med til historien at innlegget først ikke ble funnet verdig til plassering i Aftenpostens spalter, og senere også ble refusert av redaktøren i Norsk Musikerblad. Men redaksjonen i Ballade syntes det var riktig morsomt.

Kalender

Fritt etter et oppslag i Aftenposten den 4. september 1998, der hr. stortingspolitiker Jan Simonsen utlegger sitt syn på støtte til kunstnere og kunstinstitusjoner til Aftenpostens Ragnhild Plesner – etter et besøk på et av hovedstadens sentralt plasserte teatre.

«Hr. Navnebror Simonsen,

Folk må være villige til å betale for sine egne politikere. Folk har råd om de prioriterer riktig. Dersom partiene skaffer sponsorer og reklameinntekter, sørger for mer økonomisk drift og rasjonaliserer administrasjonen tror jeg ikke det ville blitt så dyrt.

I lengden kan vi ikke bruke store deler av fellesskapets midler til parti- og politikerdrift. Partiene bør betale driften selv. Partistøtten bør vekk, og lønnen til stortingsrepresentantene.
Jovisst. Grunnlagsinnvesteringen vil jeg være med på. Stortringsbygningen må det offentlige vedlikeholdet og jeg er gjerne med på å bevilge penger til nye stoler på Stortingsgalleriet. De er forferdelig vonde! Men velgerne, folket selv, må avgjøre hvilke politikere de vil ha. Driften må partiene selv klare, så får de se hva som treffer.

Det finnes ikke penger til alt. Det må prioriteres. Ellers kræsjer alle behovene. Men jeg tror også at ved siden av markedskreftene må det finnes noen idealister. En del politikk blir til fordi folk vil ha den, mens noe oppstår på grunn av idealisme. Politikere bør ikke underholdes av det offentlige. De bør ha en jobb. Politikk kan de drive med på fritiden. Er de gode, kan de kanskje skaffe seg en sponsor etterhvert.

Se forøvrig: http://www.aftenposten.no/kul_und/kultur/d51302.htm

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev