Edwin (Magnus Staveland) og Sylva (Eli Kristin Hanssveen) i siste akt.

Nytt styre i Rikskonsertene

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre i Rikskonsertene. De nye medlemmene i hovedstyret er musiker Kirsten Bråten Berg og Alexandra Archetti Stølen, som til daglig leder Kulturslottet Soria Moria i Oslo. Daglig leder for Vossa Jazz, Lars Mossefinn, er kommet med som varamedlem.

Kalender

Oppnevningen gjelder fra 1. januar 2001 og frem til 31. desember 2004. Det nye styret består av:

Bengt Martin Olsen (57), Bergen, leder (gjenoppnevnt). Bedriftsrådgiver i Mercuri-Urval, tidligere ordfører i Bergen.

Erik M. Bugge (57), Sortland, nestleder (gjenoppnevnt). Leder for Vesterålen Regionråd.

Alexandra Archetti Stølen (26), Oslo (ny). Daglig leder for Kulturslottet Soria Moria.

Kirsten Bråten Berg (51), Rysstad i Setesdal (ny). Musiker og sølvsmed.

Anne Moberg (47), Oslo (gjenoppnevnt). Representant for de ansatte.

Varamedlemmer:

1. Helle Stensbak (39), Oslo (gjenoppnevnt). Student.

2. Lars Mossefinn (46), Voss (ny). Daglig leder for Vossa Jazz

3. Jon Egil Brekke (49), Oslo (gjenoppnevnt). Vararepresentant for de ansatte.

Rikskonsertene jobber for å gjøre levende musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for alle mennesker i landet. Blant Rikskonsertenes viktigste oppgaver er offentlige konserter, konserter for grunnskoleelever og barn i førskolealder, internasjonalt musikksamarbeid og utvikling av produksjons- og formidlingsformer innen musikk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev