Falk, Rudi og Rydberg

Ny generalsekretær i NOMUS

En utsøkt gruppe av ressurspersoner fra norsk musikkliv stiftet i går bekjentskap med den nye generalsekretæren i NOMUS, Bo Rydberg, under en mottakelse i Norsk Musikkinformasjon. Tilstede var også NOMUS’ avtroppende generalsekretær Johan Falk.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

NOMUS – Nordisk Musikkomité – er Nordisk Råds musikkfaglige organ, som har som oppgave å styrke de musikalsk bånd mellom de nordiske land. Komiteen bistår med økonomisk støtte til felles-nordiske musikkprosjekter, og hadde i fjor et budsjett på i overkant seks millioner danske kroner. En forutsetning for støtte er at minst tre nordiske land er involvert: En dansk musikkfremføringsinstitusjon kan for eksempel bestille verk av en finsk komponist for fremføring i Norge. Det er også NOMUS som administrerer arbeidet rundt utdelingen av Nordisk Råds Musikkpris, som i april vil bli utdelt i Oslo til den danske trompetisten Palle Mikkelborg.

NOMUS er representert med egne sekretariat i alle nordiske land. I Norge er det Rikskonsertene som har denne funksjonen. Generalsekretæren står sentralt i det nordiske samarbeidet. Stillingen går på omgang mellom de nordiske land. Norsk Musikkinformasjons tidligere direktør Jostein Simble hadde stillingen fra 1984 til 1991. Siden da har sekretariatet ligget i Sverige, og det kommer det til å fortsette å gjøre fremover, i og med at også den neste generalsekretæren er svensk. Bo Rydberg er komponist, men har også administrativ erfaring bl.a. fra Nordisk komponistråd, hvor han har vært en pådriver.

I målsetningen for 2001 heter det: «Kommittén skall stärka samarbetet med de samnordiska musikinstitutionerna och musiknätverken och särskilt värna om de små ländernas och områdenas medverkan i samarbetet. Eftersatta musikgenrer och nyskapande åtgärder prioriteras särskilt. Kontakten med de nationella institutionerna och organisationerna både inom- och utanför musikområdet skall utvecklas så att även dessa kan skapa ett nordiskt mervärde utöver de rent fackliga samarbetsresultaten. »

Et viktig punkt på NOMUS-programmet er Orkester Norden, som det i år er avsatt 1, 5 millioner danske kroner til, mens man også gir ut det internasjonalt rettede magasinet Nordic Sounds. NOMUS står også bak Nordisk Råds Musikkpris, som sist gikk til danske Palle Mikkelborg. Han vil motta utmerkelsen i Kulturkirken Jakob i Oslo 2. april.

Blant de tilstedeværende i Norsk Musikkinformasjons lokaler var representanter for bl.a. Ultima, Rikskonsertene, Norsk Komponistforening, Foreningen Norden og NoTAM.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev