Tore Hansen, Norsk Artistforbund

Norsk Artistforbund støtter distriktskontorene

Leder i Norsk Artistforbund, Tore Hansen, følger her opp innspillet fra FONO, som ut fra musikkpolitiske hensyn ba om at NRKs distriktskontorer må spares. – Distriktskontorene er med på å opprettholde mangfoldet, og er flinke til å promovere lokale kulturarbeidere, skriver Hansen, som mener at NRK sentralt ikke forstår seg på «geografisk demokrati».

Kalender

Av Tore Hansen, leder i Norsk Artsistforbund

Norsk Artistforbund er skeptiske til sentralisering av NRKs distrikskontorer.

Det er direkte distriktsfiendtlig og bidrar til å minske distriktsnorges kulturelle selvfølelse at Sogn og Fjordane og Finnmark mister det reelle redaksjonelle ansvar for NRK’s sendinger i fylkene.

Musikere, artister og andre kunstnere som bor i de berørte områdene har allerede problemer nok med å få plass i eteren med den nåværende ordningen. Jo lengre avstand mellom kunstner og redaksjon – dess mindre sjanser er det for å bli hørt. Nærområdene kjenner best sine kunstnere!!

Mange av våre medlemmer lever utenfor Oslo. Vi kan alle bekrefte hvor vanskelig det er å nå fram til de programansvarlige i hovedstaden for å mase seg til spilletid.

Det er lettere å få gjennomslag hos nærmeste distriktskontor og nærradio. Slik opprettholdes mangfoldet og sjansene for å nå opp blant «de store» er derved tilstede.

Man får faktisk spilt musikken sin. Hvorfor lager man ellers plater? Dessuten, og i formateringens tidsalder: det må jo etter hvert bli gudsjammerlig kjedelig å høre radio hvis man aldri hører nye sanger?

Oppbacking
En gruppe som Unit Five, der medlemmene kom fra Hammerfest, hadde ikke hatt tjangs til å slå igjennom på landsbasis uten oppbacking fra hjemfylket. På den tiden produserte distriktskontoret i Vadsø flere innslag fra Finnmark for Nitimen og andre populære programmer. Medarbeiderne var flinke til å promovere lokale kulturarbeidere.

Dårlig politikk
Ta ikke lokalfunksjonen til distriktskontorene fra lytterne. Stor-Oslo er fjernt nok. Tromsø er lengre fra Vadsø enn Trondheim er fra Oslo. Omleggingen er dårlig politikk og ikke verdig den såkalte kulturnasjonen Norge. I Norsk Artistforbund kjemper vi for noe som vi kaller geografisk demokrati. Det gjør ikke styret i NRK!

Derfor støtter vi Valgerd Svarstad Hauglands nåværende standpunkt i saken. Stå på det, Valgerd!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.