Leder av Safemuse Norge, Jan Lothe Eriksen. - Arbeidet med å styrke oppmerksomheten om og arbeidet for kunstnere som menneskerettighetsforkjempere – og som aktivister - må videreføres, rammen må økes, og kvoten for å ta i mot flyktninger må gi rom for reell internasjonal solidaritet. Ikke minst når vi nå ser situasjonen for musikere og kunstnere i Afghanistan! (Foto: Even Finsrud / Musikk-Kultur)

Musikkvalget 2021: Vi må ha en regjering som forstår viktigheten av kunstnerisk frihet

Jan Lothe Eriksen i Safemuse, organisasjonen som jobber for kunstnerisk og kunstneres frihet, ønsker en musikkpolitikk på tvers av departementer i tida framover.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Stortingsvalget 2021 nærmer seg med de berømte stormskrittene. Her skisserer leder av Safemuse Norge, Jan Lothe Eriksen, opp hva som er viktig for deres arbeid for å sikre størst mulig grad av uttrykks- og ytringsfrihet for kunstnere. Hvor mye har det å si for dem hvilken farge regjeringen får?

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte?
– Fra et Safemuse-ståsted er det noen ting som ikke akkurat står øverst på agendaen i valgkampen. Så lenge vi har en kulturminister og en regjering som forstår viktigheten av kunstnerisk frihet og nødvendigheten av at det blir lagt til rette for at kunstnere i størst mulig grad kan uttrykke seg fritt, er det for Safemuse ikke så viktig hvem som faktisk besitter vervet. Men Fremskrittspartiet bør av denne grunn holdes på armlengdes avstand.

– Venstre har tradisjonelt hatt ytringsfrihet høyt på agendaen, og siste kulturmelding fra tidligere kulturminister Trine Skei Grande viste dette til fulle (stortingsmeldingen «Kulturens kraft — kulturpolitikk for framtida», lansert i november 2018, red. merk.). Men det er flere politikere – med ulik politisk tilknytning (faktisk nesten alle) – som er entusiastiske når det kommer til kunstnerisk ytringsfrihet og at det er viktig å vise solidaritet med kunstnere utenlands som ikke har mulighet til å uttrykke seg fritt. (Men i konkret politikk er det ikke nødvendigvis alltid like tydelig.)

Musiker Nikan Khosravi i metalbandet Confess er fra Iran, men bor i eksil i Harstad gjennom Safemuse og Friby-ordningen. I Iran venter en dom på 12 år i fengsel og 74 piskeslag. (Foto: Øivind Arvola)

– For Safemuse er utenriksministeren vel så viktig som kulturministeren. Om det blir ny ledelse i Utenriksdepartementet (UD) forutsetter vi at UDs arbeid på området for kunstnerisk ytringsfrihet opprettholdes og aller helst videreutvikles.

– Med UDs nye strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken, som ble lagt frem i sommer, kom det viktige signal om å styrke oppmerksomheten om og arbeidet for kunstnere som menneskerettighetsforkjempere – og som aktivister. Dette arbeidet må videreføres, rammen må økes, og kvoten for å ta i mot flyktninger må gi rom for reell internasjonal solidaritet. Ikke minst når vi nå ser situasjonen for musikere og kunstnere i Afghanistan!

– Det må også legges til rette for at Norge oppfyller sine forpliktelser om visumutstedelse til kunstnere fra sør i tråd med Unesco-konvensjonen om kulturelt mangfold. I konvensjonens artikkel 16 heter det at kunstnere og kulturarbeidere fra utviklingsland skal gis fortrinnsrett ved tildeling av visum:
Industriland skal legge til rette for kulturutveksling med utviklingsland ved å tilstå, gjennom hensiktsmessige institusjonelle og juridiske rammeverk, fortrinnsbehandling av kunstnere, andre kulturarbeidere og utøvere, så vel som av kulturvarer og -tjenester fra utviklingsland.

Dette vet festivaler og andre arrangører som inviterer kunstnere fra det såkalte Sør at brytes systematisk av Utlendingsdirektoratet (UDI). Så for oss er også den politiske ledelsen av Justisdepartementet avgjørende for å få en endring på dette.

– Paradokset med arbeidet i Safemuse, som har som hovedformål å legge til rette for trygge arbeidsmuligheter for truede og forfulgte kunstnere – nettopp fra «land i sør» og også andre steder, er at vi har driftsstøtte fra Utenriksdepartementet, arbeider i tråd med UDs strategi, men at arbeidet blir hindret av at kunstnere vi inviterer til opphold for eksempel i Norge, eller andre land innenfor Schengen-området, får avslag på sine visumsøknader – stikk i strid med Unesco-konvensjonen.

– I samme slengen kan vi ta med at vi vil ha inn en regjering som får på plass igjen de tidligere såkalte «Stikk-midlene» for støtte til internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, som gav mulighet for Kirkelig Kulturverksted, Oslo World, Førdefestivalen, Safemuse og andre til å arbeide med faglig og profesjonell utveksling og utvikling sammen med partnere i land der disse mulighetene ikke er til stede.

– Godt valg!

 

Les gjerne mer om organisasjonen og stiftelsen Safemuse på hjemmesidene deres. Se også relaterte saker i venstre marg for utvalg av artikler Ballade har skrevet om Safemuses arbeid, og disse to tekstene av Jan Lothe Eriksen, «Politikk, sjanger og etnisitet – musikk som naudsyn» og «Selvsensur – en farlig fiende».


Red. anm.: Blant medlemmene av Foreningen Safemuse er Komponistforeningen og NOPA. Dette er to av tre medlemsorganisasjoner i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev