Mangfold – langsiktig arbeid med kunstnerne i sentrum

Torsdag 3. desember inviterer Kulturrådet til møte om deres rolle som nasjonal koordinator for mangfold. Utøverperspektivet er helt nødvendig for å lykkes, skriver Samspill – en av aktørene som jobber langsiktig med inkludering og mangfold.