Elisabeth Rodrigues er vokalist i gruppa Diasporas, som spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora. Gruppa er en av seks som er med i live-videoserien Samspill Sessions, presentert her på Ballade i 12 episoder gjennom høsten 2020 (Foto: Elisa Bates)

Mangfold – langsiktig arbeid med kunstnerne i sentrum

Torsdag 3. desember inviterer Kulturrådet til møte om deres rolle som nasjonal koordinator for mangfold. Utøverperspektivet er helt nødvendig for å lykkes, skriver Samspill – en av aktørene som jobber langsiktig med inkludering og mangfold.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Av Bellali Austria, nestleder i styret for Samspill, og Jan Lothe Eriksen, styreleder for Samspill

Bellali Austria (Foto: Pressefoto)

Jan Lothe Eriksen (Foto: Even Finsrud / Musikkultur)

– Tiden er inne for å gjøre mer enn kortvarige stunt og bevisstgjøringskampanjer, sier Kulturrådets seniorrådgiver Ellen Aslaksen i presentasjonen av rapporten «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid» (kulturradet.no, 4/9-20). I rapporten stakes kursen ut for det videre arbeid som nasjonal koordinator for mangfold, og vi kunne ikke vært mer enige. Vi er glade for at Kulturrådet anerkjenner behovet for nettopp langsiktig arbeid.

Kulturrådet inviterer 3. desember til nettmøtet «Arbeidsverksted for nasjonal koordinator for mangfold» for å konkretisere rollen som nasjonal koordinator for mangfold og videre samarbeid med sektoren. Og Samspill International Music Network er med.

Tålmodige og utålmodige telefoner til portvoktere. Aldri gi opp.

Er det en ting vi vet, så er det at det ikke finnes noen quick-fix til inkludering og mangfold. Utøvere av globale kunstuttrykk trenger også et sted de kan stikke innom en tirsdag ettermiddag, tre dager før en søknadsfrist. Eller møtes til politiske diskusjoner og jam for felles utveksling og inspirasjon, selv om ingen fotografer og presse er tilstede.

Som interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere bosatt i Norge, har Samspill dedikert seg til det langsiktige, tidkrevende, ofte usynlige arbeidet. Individuelle møter – mange titalls i halvåret. Slikt tar tid. Forklaring og veiledning inn i kulturlivets mange irrganger, språkvask av tekster, tips om hvor man kan booke seg inn og hva man kan søke. Mentoring – nettverk, produsenthjelp og styrking av talent. Formidling – mellom folk med forskjellige virkelighetsoppfatninger og kvalitetsbegreper. Deltakelse – i programutvalg og evig masing om representasjon. Innsalg og framsnakk – av nye fjes og stemmer. Tålmodige og utålmodige telefoner til portvoktere. Aldri gi opp.

Slikt arbeid synes ikke så godt. Det skinner ikke like sterkt som konferanser med profilerte key-note speakers, flashy kunstprosjekter, manifester, mangfoldsveiledere. Slikt er viktig nok. Mange dyktige aktører setter agenda og starter offentlig debatt. Men det er i hverdagen man ekskluderer og glemmer og velger de løsningene man har valgt før.

Dette opplever vi nå at Kulturrådet erkjenner. Vi er på vei! Men dette er nitid og krevende hverdagsarbeid, som nok aldri vil bli overflødig så lenge stadig nye utøvere kommer og slår seg ned her i landet.

Vi er glade for å lese Kulturrådets signaler i rapporten om satsning på langsiktig endringsarbeid gjennom den nye koordinatorrollen. Og vi har håp om at Kulturrådet vil benytte seg av kompetansen og erfaringene organisasjonene ute i feltet har bygget opp. Allerede i innledningen til Kulturrådets rapport slås det fast: «Det er i fagmiljøene de verdifulle erfaringene finnes, og det er disse erfaringene med mangfoldsarbeid i sin fulle bredde, som må danne grunnlaget for det videre arbeidet.»

Men skal den nasjonale koordinatoren lykkes i sitt viktige arbeid fremover, er det helt nødvendig å bevare utøverperspektivet.

Samspill ba i 2019 Norsk kulturråd om å gjøre en utredning av det kulturelle mangfoldsområdet i samarbeid med sektoren, etter modell av utredningen Georg Arnestad gjorde for folkemusikk og folkedanssektoren i 2001 (et område som nå igjen er oppe til vurdering i regi av Kulturdepartementets «Strategi for folkemusikk og folkedans»). En slik utredning for utøvere og organisasjoner innenfor mangfoldssektoren, som kartlegger bredden i arbeidet som gjøres på dette området, og som på kvalifisert grunnlag foreslår mål og mening for politikk og politiske virkemidler sammen med forslag til målrettede tiltak, vil legge til rette for konstruktiv utvikling, sameksistens, respekt, og integrering. For samspill og glede.

Nå, med Kulturrådets nye koordineringsoppdrag, vil en slik utredning, gjort i samarbeid med aktørene på feltet, være avgjørende for om vi skal lykkes i dette arbeidet – både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev