Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet)

Livet i lyden – lytt til Canada

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bør se utover Norges grenser for inspirasjon når nye virkemidler for musikkbransjen skal utvikles, skriver FONO.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Det er bra at kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande slår et slag for norsk musikk i kronikken ”Lyden av livet og livet i lyden” i Dagens Næringsliv 11.02.19.

Som Skei Grande viser til, står norsk musikk overfor både store muligheter og utfordringer i årene som kommer. BI og Menons nylig avleverte rapport om digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje viser at nordmenn konsumerer mindre norsk musikk enn før.

At lavere norskandel svekker næringsgrunnlaget i norsk musikkbransje er noe vi som lever tett på bransjen har forsøkt å rope varsko om i flere år allerede. Vi opplever det som positivt at statsråden anerkjenner denne utfordringen.

Dagens musikkindustri er svært fragmentert. Norsk musikkbransje domineres økonomisk av tre multinasjonale plateselskap, mens de 162 norske plateselskapene som er medlemmer i FONO representerer mangfoldet i alle tenkelige musikksjangere.

For disse selskapene er det økonomiske grunnlaget i dagens digitale strømmeøkonomi svært utfordrende.

Uavhengig av hvilken plattform morgendagens musikk vil bli fremført på, vil musikkprodusenter og studioer fortsatt være viktige aktører. Derfor er det bra at det skal satses på et eksportprogram rettet mot musikkbransjen.

Norsk musikkbransje er utviklingsdyktig, og nettopp den anerkjennelsen og ekstra motivasjonen som ligger i slike program må til om vi skal klare å ta ytterlige steg fremover.

Skei Grandes kulturmelding gir retning for hvordan prioriteringene i norsk kulturliv vil være fremover. Vi liker satsingen på gründere og selvstendige næringsdrivende, og videreutviklingen av bransje og støtteapparat for å nå større publikum lokalt og globalt.

Vi mener likevel det er behov for å konkretisere retningen når meldingen skal følges opp i de kommende år. Dette vil vi gjerne bidra til.

Vi ønsker at Norge blant annet ser til Canada og det som er gjort der. Ontario Music Fund (OMF) er et program som er satt opp for å løse investeringsgapene i sentrale faser i musikkens produksjons- og forbrukssyklus.

Fondet styrker produksjonsmiljøene for innspilt musikk. Uavhengig av hvilken plattform som brukes for å fremføre musikken er selve innspillingen helt nødvending for bruken av musikken. Å styrke slike miljø er derfor en forutsetning for all næringsmessig bruk av musikk.

Fondet er offentlig, men krever også betydelig privat finansering til sektoren. Det er anslått at fondet har bidratt til å skape over 1800 heltidsarbeidsplasser og betydelig økt eksportinntekt for Ontarios musikkindustri i perioden 2013 til 2016. Det er imponerende, og vi mener noe tilsvarende kan skje i Norge.

Kultur- og likestillingsministeren har satt norsk musikkbransje på agendaen. Hun bør se og lytte til Canada for å finne gode løsninger på hvordan næringen kan styrkes og utvikles videre.

FONO – interesseorganisasjonen for norske uavhengige plateselskap
Larry Bringsjord, styreleder
Erling Andersen, daglig leder

Et utdrag av dette innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 17. februar 2019.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev