Kunstnerisk utviklingsarbeid får status som doktorgrad

Kunnskapsdepartementet etablerer ny kunstnerisk doktorgrad.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Etter flere års press fra fagmiljøene for å gjøre det kunstneriske stipendiatprogrammet til et godkjent doktorgradsprogram, har nå Kunnskapsdepartementet valgt å opprette en egen kunstnerisk doktorgrad. Det skriver departementet i et brev til Universitets- og høgskolerådet 31. oktober 2016.

Det kunstneriske utviklingsprogrammet har hittil vært et program som ikke har gitt en formelt godkjent doktorgrad. Programmet har gått parallelt med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene, som følger internasjonale prinsipper for doktorgradsutdanning. De fleste store utdanningsinstitusjonene for kunst- og design har tilbudt to stipendiatprogrammer: ett for vitenskapelig forskning som leder frem til en doktorgrad, og et for kunstnerisk utviklingsarbeid, som ikke har gitt en godkjent grad.
Nå skal det altså etableres en egen doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er ennå ikke klart hva graden skal hete, hvordan den skal etableres eller når den skal tre i kraft.
– Det er en milepæl. Kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning har vært likestilt hele tiden, og nå får vi også formalisert det, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole.
Han mener vedtaket er viktig for kandidatene som søker og gjennomfører det kunsteriske programmet.
– Det handler ikke bare om formell kompetanse, men om å få anerkjennelse for at det arbeidet de legger ned og den kunnskapen de utvikler er like viktig, sier han.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.