Protesterer mot ny åndsverklov

Kunstnere gir ut egen versjon av åndsverkloven.

Kalender

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

VårFEST 2022 – «Nye konstellasjoner»

23/08/2022 Kl. 18:45-21:00

Oslo

VårFEST 2022 – «Nye konstellasjoner»

24/08/2022 Kl. 19:30-21:00

Oslo

Åndsverkloven er til behandling i Stortinget og skal vedtas denne våren. Familie- og kulturkomiteen skal i utgangspunktet levere sin innstilling 23. april.

Lovforslaget skal stemmes over 15. mai. I 2017 ble behandlingen av åndsverkloven utsatt, som en konsekvens av massive protester fra et samlet kunstner-Norge – gjennom kampanjen #utenmusikk. Særlig ble paragraf 71 mye omtalt.

Nå står kunstnerne sammen igjen og gir ut sin egen versjon av åndsverkloven. Over 50 norske kunstnere har bidratt med fotnoter til boken, blant annet Marit Larsen, Odd Nordstoga, Ane Dahl Torp og Joachim Trier.

Kampanjen lanseres onsdag 18. april klokken 13.00. De som står bak boken er Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører, NOPA, GramArt og Grafill.

Styreleder Ingrid Kindem i NOPA (Foto: Anne Valeur)

– Åndsverkloven er grunnlaget for vårt levebrød. Den sørger for beskyttelse og råderett over det vi skaper og den hindrer urettferdige kontrakter, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere, i en pressemelding

Mens Elin Aamodt, daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt følger opp med å si:

– Loven skal sikre at norske kunstnere skal kunne leve av det de skaper. Slik lovforslaget er nå, vil ikke kunstnernes interesser vernes i tilstrekkelig grad. Vi krever at Stortinget nå vedtar en åndsverklov som ivaretar interessene til norske kunstnere.
Kunstnerne stiller tre krav til politikerne:

1. Spesialitetsprinsippet
Dersom kunstneren har overdratt rett til å bruke et verk på en bestemt måte, har oppdragsgiver ikke rett til å bruke det på andre måter eller ved andre midler. Spesialitetsprinsippet må også gjøres til en bevisbyrderegel, som vil være til stor praktisk hjelp og betydning for kunstnerne i hverdagen.

2. Rett til rimelig vederlag
En helt naturlig og rimelig del av det å skape åndsverk er at man får rimelig betalt. Dette er dessverre ikke tilfelle i praksis. Vi trenger en lovregel som styrker dette prinsippet og som derved beskytter rettighetshaverne i hele åndsverkets vernetid.

3. Fjerne § 71 – Opphavsrett i ansettelses og -oppdragsforhold Forslaget om overdragelse av opphavsrett i ansettelses- og oppdragsforhold møtte stor protest på denne tiden i fjor, og med god grunn. Det vil uten tvil svekke kunstnernes reelle forhandlingsposisjon.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Produksjonsteknisk leder

Norges musikkhøgskole (NMH)

Produksjon og plansjef

Carte Blanche

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev