Back side-kopi

Kulturskolerådet er endelig etablert

Norsk Musikk- og Kulturskoleråd og Norsk Kunstskoleråd har – etter lange drøftinger – gått sammen til en organisasjon. Dette skjedde under landsmøtet i Tromsø, der Norsk Musikk- og Kulturskoleråds styreleder, Lidvin Osland, ble enstemmig til leder for den nye organisasjonen Norsk Kulturskoleråd.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Nyskapningen har altså fått navnet Norsk Kulturskoleråd, og betegnes i en pressemelding som en ny og sterk konstellasjon som vil bli et godt verktøy for å i vareta all kulturell aktivitet og alle kulturelle uttrykk som omfattes av kulturskoletanken: Det være seg dans, drama, teater, sang, musikk, skrivekunst, visuell kunst eller ny-sirkus.

På landsmøtet i Tromsø 4. – 6. oktober ble Norsk Musikk- og Kulturskoleråds styreleder og fylkesdirektør i Sogn og Fjordane, Lidvin Osland, enstemmig valgt som leder for Norsk Kulturskoleråd.

Landsmøtet i Tromsø uttrykker ellers stor tilfredshet med at kirke-, utdannings og forskningsdepartementet har gått med på å opprettholde øremerkede tilskudd til landets kommunale musikk- og kulturskoler, helt i tråd med organisasjonens syn.

Det heter videre i pressemeldingen at mange av landets kulturskoler er så nye at de både må få sjansen til å etablere seg, og vise at de er vel verdt å satse på før tilskuddsmidlene eventuelt legges inn i det generelle rammetilskuddet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.