KunstHøyskOslo

Kulturskolerådet er endelig etablert

Norsk Musikk- og Kulturskoleråd og Norsk Kunstskoleråd har – etter lange drøftinger – gått sammen til en organisasjon. Dette skjedde under landsmøtet i Tromsø, der Norsk Musikk- og Kulturskoleråds styreleder, Lidvin Osland, ble enstemmig til leder for den nye organisasjonen Norsk Kulturskoleråd.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Nyskapningen har altså fått navnet Norsk Kulturskoleråd, og betegnes i en pressemelding som en ny og sterk konstellasjon som vil bli et godt verktøy for å i vareta all kulturell aktivitet og alle kulturelle uttrykk som omfattes av kulturskoletanken: Det være seg dans, drama, teater, sang, musikk, skrivekunst, visuell kunst eller ny-sirkus.

På landsmøtet i Tromsø 4. – 6. oktober ble Norsk Musikk- og Kulturskoleråds styreleder og fylkesdirektør i Sogn og Fjordane, Lidvin Osland, enstemmig valgt som leder for Norsk Kulturskoleråd.

Landsmøtet i Tromsø uttrykker ellers stor tilfredshet med at kirke-, utdannings og forskningsdepartementet har gått med på å opprettholde øremerkede tilskudd til landets kommunale musikk- og kulturskoler, helt i tråd med organisasjonens syn.

Det heter videre i pressemeldingen at mange av landets kulturskoler er så nye at de både må få sjansen til å etablere seg, og vise at de er vel verdt å satse på før tilskuddsmidlene eventuelt legges inn i det generelle rammetilskuddet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev