Kulturlivet mobiliserer

Den foreslåtte endringen i tippenøkkelen vil styrke Norsk Tippings legitimitet, mener forslagsstillerne i Arbeiderpartiet. Kulturlivet mobiliserer mot forslaget.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Til Arbeiderpartiets landsmøte, som starter torsdag 7. april, har fylkespartiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med seg et forslag om å endre den såkalte tippenøkkelen. Tippenøkkelen forklarer hvordan overskuddet i Norsk Tipping fordeles.

Deler av kulturlivet har i dag satt i gang Facebook-aksjonen «Kulturnorge mobiliserer: Bevar kulturløftet», og en underskriftskampanje som vil bevare tippenøkkelen slik den er i dag.

Underskriftskampanjen «Aksjon med formål om å bevare kulturens andel av tippenøkkelen» finnes på denne linken.

Les også: [link id=66720 title=»Aksjonen mot forslaget skyldes mangelfull kunnskap og burde avblåses umiddelbart«]

Vil fjerne Stortingets andel
I 2009 var overskuddet på 3,4 milliarder kroner. 45,5 % går til idrett, 36,5 % til kultur, og 18 % til humanitære organisasjoner.

Da Tippenøkkelen sist ble endret i 2009 ble det bestemt at 2/3, eller 24,5 % av kulturdelen skal fordeles av Stortinget. Kulturdepartementent sier via informasjonssjef Hanne Gjørtz til Ballade i dag at at disse pengene går til kulturformål, uten å være øremerket konkrete tiltak. 1/3, eller 12 %, skal fordeles av Kongen, det vil si direkte av Kulturdepartementet, til Den kulturelle skolesekken, Frifond og kulturbygg.

Forslaget fra vestlandet vil fjerne andelen som fordeles av Stortinget og fordele det på idrett og kultur med henholdsvis 18,5 % og 6 %. Disse postene vil da stå igjen med 64 % og 18 %.

Skal gi idrettsløft
Hensikten med forslaget er å skape et Idrettsløft, først og fremst for å ta igjen det forslagsstillerne mener er et etterslep på anleggssiden. I forslaget ligger det også en forutsetning om at Kulturløftet ikke skal lide. Målsetningen om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål i 2014 slås fast i forslaget, og ble garantert for av kultur og idrettsminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Ballade [link id=66714 title=»tidligere denne uken»].

— Det kommer ikke til å bli vedtatt noe på landsmøtet som reduserer Kulturløftet. Det vi foreslår er å øke overføringen over spillemidlene, sa Huitfeldt.

— Viktig at Kulturløftet gjennomføres
Mens forslaget er tydelig på hva økningen i midlene til idretten skal brukes til, sier Harald Schjelderup, Aps byrådslederkandidat i Bergen, at vestlandspartiene ikke har tatt stilling til hva 6 %- økningen til kultur skal gå til.

— Den nøyaktige fordelingen av de ekstra prosentene til kultur har vi ikke tatt stilling til. Forslaget sier noen om prinsippene om fordeling av Tippenøkkelen og at det samtidig ikke skal gå på bekostning av Kulturløftet. Det er de rammen vi har lagt opp til i det initiativet vi har tatt. Hvis vi lykkes ligger det i prosessen videre at det er regjeringen som må bestemme hvordan forslaget skal iverksettes, sier Schjelderup.

— Så det betyr at dere ikke har tatt stilling til om de allerede øremerkede kulturmidlene under Tippenøkkelen skal styrkes, eller om det skal komme inn nye tiltak?

— Det har ikke ligget inne i i de vurderingene vi har gjort. Det vi har ønsket er et vedtak i partiet om et nasjonalt idrettsløft, samtidig som det er viktig at Kulturløftet gjennomføres.

Tippenøkkelen utydelig
I dag blir kulturmidlene fra Tippenøkkelen som fordeles av Stortinget fordelt uten øremerking. Disse inntektene fra tippemidlene bortfaller om forslaget blir en realitet.

— Det forsterker Norsk Tippings egen legitimitet om hele overskuddet går direkte til de ulike formålene, sier Schjelderup.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.