IMG_0463

Kulturbudsjettet 2002: – Langt mellom hurraropene

Dagen etter at kulturbudsjettet er lagt frem, synes det som om det er langt mellom jubelropene i norsk musikkliv. Her kan du lese utalelser fra Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum og Norsk musikkråd – og fra nettzinen TURf, som mener at Svarstad Haugland først og fremst er kirkeminister.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Stein Andreassen, Norsk Rockforbund: – Frykter Norsk kulturråd

Regjeringen Bondevik la i dag fram forslag til Statsbudsjettet for 2003. Forventningene til budsjettet denne gang var marginale, da man fra KKD`s hold stadig henviser de visjonære tankene til neste års kulturmelding.

Mest overraskende var det at forvaltningen av driftsstøtte til medlemsorganisasjoner flyttes fra Norsk musikkråd til Norsk kulturråd. NRF er blant Norsk musikkråds 30 medlemmer. Med bakgrunn i tidligere flyttinger av tiltak til Norsk kulturråd, og den manglende forankring og ydmykhet til nye sjangermiljøer da, er det nødvendig å påpeke en viss skepsis. » Vi frykter også konsekvenser ved den kunst-elitiske tenkningen som preger Norsk kulturråd, hvis dette synet også skal legges til grunn for styringen av det frivillige musikklivet», uttaler styreleder i NRF Kjartan Berge.

Mest negativt er imidlertid forslaget om å kutte 22 millioner til Frifond. Vi oppfatter imidlertid dette som en stor provokasjon mot Stortingets tidligere vedtak, og velger foreløpig å betrakte som et taktisk utspill fra statsråden. Dette forventer vi at politikerne ikke lar slippe gjennom.

Skulle gjerne ha meldt om noen flotte nye tiltak på rock- og popområdet, men de finnes desverre ikke. Imens får vi glede oss over stadige fremganger i norsk musikkliv.

—————–

Tore Flesjø, Norsk Jazzforum: – Norsk jazz har klare ønsker til Stortinget

I fjor var norsk jazz en av budsjettvinnerne. Denne satsingen videreføres stort sett regulert med indeks i 2003.

Dette er hele jazzmiljøet glade for. Men de etterlyser en økning til Norsk kulturråd slik at de kan innfri politikernes klare signaler fra i sommer om en sterk økning av festivalstøtten. I tillegg er det ønskelig med en ytterligere vekst i landets fem regionale jazzscentra. Spesielt gjelder dette Østnorsk jazzscenter som idag dekker åtte fylker innenfor en region som har det størst publikum og flertallet av landets jazzmusikere.

Dessuten må kulturpolitikerne på Stortinget belage seg på å få henvendelser om at den planlagte nasjonale scenen for jazz skal være i drift fra 2003, slik flertallet var enige om på tampen av forrige Stortings-periode, sier Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum, som organiserer alle jazz-klubber, -festivaler, -musikere og -storband i Norge.

Norsk jazzforum registrer også at musikklivets sentrale samarbeidspartner, Norsk Musikkråd, får overført mange av sine fordelingsoppgaver til Norsk kulturråd og at den viktige Frifondspotten er sterkt redusert. De stiller seg avventende til hvilke konsekvenser det vil ha, spesielt for støtten til unge amatørmusikere innen jazzfeltet.

—————–

Morten Hagevik, Norsk musikkråd: – Mindre til barn og unge

Norsk musikkråd beklager sterkt at Regjeringen har valgt å kutte 22 millioner i tilskuddet til Frifond. Beløpet skulle bl.a. gått til barn og unges egne aktiviteter i over 100 organisasjoner.

— Vi ser med spenning fram til Stortingets behandling av budsjettforslaget, sier informasjonssjef Morten Hagevik i Norsk musikkråd. – Stortinget forutsatte at departementene ikke skulle gjøre det de nå har gjort. Så nå forventer vi en reaksjon.

Takket være overføringen fra Norsk Tipping vil man få en økning fra i fjor, men den er langt mindre enn det Stortinget forutsatte da de endret tippenøkkelen tidligere i år.

Frifond er en statlig støtteordning som ble opprettet i 2000. I fjor ble over 70 millioner fordelt ut til nærmere 100 organisasjoner sine lokale lag over hele landet. Av dette gikk nærmere 5 millioner ut til barn og unge som ikke er organisert i en landsomfattende organisasjon.

Frifond har vært en meget sukssesrik støtteordning, med kort vei fra søknaden er sendt til beløpet er overført til søkeren. Rapportene fra barn og unge viser også dette.

———————-

Trondheim Underground Radio Fanzine: – Kultur- og kirkeministeren er egentlig kirkeminister

Innenfor Kultur- og kirkedepartementet kan en se følgende utvikling fra vedtatt budsjett for 2002 til regjeringens forslag til budsjett for 2003:

Formål
Budsjett 2002
Forslag 2003
Endring i pst.
Administrasjon
256 389 000
251 886 000
-1,8
Kulturformål
3 231 575 000
3 344 267 000
3,5
Film- og mediaformål
693 520 000
709 182 000
2,3
Den Norske Kirke
896 666 000
1 023 842 000
14,2
Sum
5 078 150 000
5 329 177 000
4,9

Det er liten tvil om hvilket området Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (Krf) har prioritert. For helhetens skyld bør det legges til at midler til Idrettsformål ikke bevilges av Stortinget, siden dette utgjøres av spillemidler som igjen bestemmes av overskuddet til Norsk Tipping AS. Videre er NRK lisensen ikke inkludert i posten Film- og mediaformål, uten at dette vil ha innvirkning på prosenttallene. Når det gjelder administrasjon skal en være oppmerksom på at visse oppgaver er flyttet over til Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er ikke snakk om oppsigelser av ansatte eller lignende. Kulturformål styrkes litt mer enn det som framgår av tabellen (8 %) siden kulturens andel av spillemidlene er økt, men dette er vedtatt av Stortinget og er dermed ikke noe regjeringen kan ta æren for. Uansett er trenden klar: Det er kirken det satses på fra regjeringens side. Dersom det tas hensyn til prisstigningen har jo de andre områdene i realiteten ikke fått noen økning.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.