Petter Baarli og Bjørn Müller

Korleder trekker seg

Torunn Hernes Bjerkem trekker seg som leder for Norges barne- og ungdomskorforbund etter fem år. Hun etterlyser bedre vilkår for det frivillige organisasjonslivet i Norge.

Kalender

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Torunn Hernes Bjerkem skulle egentlige sitte som leder for Norges barne- og ungdomskorforbund (Nobu) fram til mai 2002. Men presset med å sitte i det hun selv kaller «en dårlig betalt 250 prosent stilling» ble for stort. Hun orket rett og slett ikke mer.

— Nobu sentralt mottar rundt en million kroner i året fra Barne- og familiedepartementet. Bevilgningen har nærmest stått stille i ti år, men det har ikke driftskostnadene våre, sier Bjerkem til Nationen.

Nobus oslokontor har to ansatte: Musikkfaglig ansvarlig, Kjetil Aamann, har kontakt med dirigentene Nobu ansetter, mens Bjerkem har ansvaret for kontakten med medlemskorenes styre.

— Alle medlemskorene våre henvender seg til meg hver gang det oppstår problemer. Kravene til profesjonalitet er så store at mange av medlemskorene trenger hjelp til en rekke oppgaver. De skal sørge for å innbetale skatt og arbeidsgiveravgift til rett tid, og de skal rapportere om virksomheten. Vi mener våre tillitsvalgte skal brukes til det de brenner for, og det er korsang. Det er ingen mening i at de skal slite seg ut på byråkratiske oppgaver. Med de kravene til profesjonalitet som stilles i dag er det ikke rart at folk vegrer seg for å påta seg tillitsverv, sier Bjerkem videre.

Bjerkem får knapt tid til sin egentlige oppgave: Å iverksette planene til Sangertinget, Nobus øverste organ.

— Jeg rekker bare å drifte kontoret. Aktiviteten må vi finansiere med prosjektmidler, vi har nesten ikke råd til å holde styremøter uten prosjektpenger. Vi jobber så mye overtid at vi ler høyt når vi leser arbeidsmiljøloven. Nå må jeg si stopp, selv om jeg synes jobben er like meningsfylt og viktig som før.

Nobu sliter også med et underskudd på 150.000 kroner som følge av en korturné i Norge og Sverige. Den europeiske organisasjonen Europa Cantat ga signaler om at de kunne støtte 75 prosent av utgiftene for en turné med Europeisk Ungdomskor. Men da det viste seg at turneen ikke tilfredsstilte EU-kriteriene ble et stort underskudd resultatet.

— Konsulenten satt i to uker og prøvde å få prosjektet til å passe inn i regelverket som EU har laget. Til slutt måtte han gi opp. Det gikk rett og slett ikke, forteller Bjerkem.

I siste liten fikk Nobu sendt søknader til Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Førstnevnte bevilget 90.000 kroner, men Barne- og familiedepartementet sa blankt nei. Resultatet ble at Nobu ikke hadde penger til markedsføring, publikum uteble og underskuddet endte på 150.000 kroner.

— Hvis staten forlanger profesjonalitet, må den gi oss de midler vi må ha for å være topp-profesjonelle. Dessuten må vi frivillige organisasjoner få en statlig instans som vi kan henvende oss. Kulturdepartementet gir oss støtte til prosjekter iblant, men vi har ingen å snakke med der. Ingen har ansvar for de frivillige organisasjonene, og det må det gjøres noe med, sier Bjerkem til Nationen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.