Bilde av installasjonen Tomme stoler i norske kulturhus (Foto: Anne-Marthe Vestre Berge)

Konsertarrangører: Urimelige krav til fastmonterte seter

INNLEGG: Fra 9. november 2020 innføres det nasjonale krav om at sitteplasser må være fastmonterte på innendørsarrangementer med mellom 50 og 200 personer. Men hvilke smittevernfaglige argumenter underbygger kravet og hva mener regjeringen med sin tolkning av hva som er fastmonterte seter?

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Innlegget ble først publisert på Norske Konsertarrangørers hjemmeside.

Av Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører

Kravet til sitteplasser ved arrangementer har ikke vært regulert i covid-19-forskriftens § 13 Definisjon av arrangement, annet enn gjennom formuleringen om at servering av alkohol skal skje ved bordservering. Dette har vært gjenstand for flere debatter de siste månedene, da det har vært uklart hvordan reglene skal tolkes og praktiseres, også fra myndighetenes side. Så har det med tiden blitt innført lokale restriksjoner med krav om faste sitteplasser. Dette har fungert fint, og vi har ingen indikasjoner på at arrangører eller publikum ikke har forholdt seg til de lokale restriksjonene.

Fra 9. november 2020 vil det imidlertid innføres nasjonale krav om at publikum skal sitte i fastmonterte seter på innendørsarrangementer med mellom 50 og 200 personer. Det er også krav om at sitteplassene må være fastmonterte dersom man skal ta imot mer enn 200 publikummere på utendørs arrangementer (med inntil 600 personer i grupper på inntil 200 personer i hver gruppe).

Følgende presiseres fra regjeringen:
Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger.

Stoler som er hektet fast i hverandre regnes ikke som fastmonterte seter. Setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer.

Norske Konsertarrangører ønsker ikke å spekulere i kreative løsninger for mulig å tilfredsstille kravet om fastmonterte seter, men mener at myndighetene må innse at dette er en beslutning som er direkte konkurransevridende og som trolig ikke vil ha den tilsiktede effekten. Det eneste kravet om fastmonterte seter gjør er å stenge ned store deler av kulturfeltet på nytt, og bidra til urimelig forskjellsbehandling mellom arrangører som i praksis holder på med akkurat det samme.

Profesjonelle arrangører kan uten problem påse at publikum setter seg på sine henviste plasser på en smittevernfaglig tilfredsstillende måte, og sørge for at stoler som ikke er fastmonterte ikke flyttes på. Dette løses som normalt, gjennom etablerte rutiner, god kommunikasjon, samt personell som følger opp på stedet. Man kan til og med argumentere for at det kan være lettere å overholde minst én meters avstand i seter som ikke er fastmonterte, kontra bruk av annet hvert sete i fastmonterte rader. Det vil også være lettere å rengjøre grundig mellom arrangementer med løse stoler som enkelt kan flyttes på.

Arrangørene har brukt de siste månedene på å perfeksjonere overholdelsen av de generelle smittevernsrestriksjonene for å skape trygge arrangementer og møteplasser. Og beviset på at arrangørene mestrer rollen og tar ansvaret ligger i tallene; forsvinnende få mennesker har blitt smittet av covid-19 på kulturarrangementer i regi av profesjonelle arrangører. Vi stiller derfor spørsmål til de smittevernfaglige vurderingene som ligger til grunn for dette kravet, og oppfordrer myndighetene til å innføre mer nyanserte smittevernrestriksjoner. På den måten kan vi opprettholde et kulturliv og samtidig bidra til å bremse smittespredningen.

Avslutningsvis: Situasjonen i og rundt flere av de store byene er nå svært alvorlig. Vi ser med fortvilelse på alle arrangørene som har gjort sitt ytterste for å skape ny aktivitet, men som nå opplever å bli stengt ned nok en gang. Nå er det prekært at regjeringen sørger for målrettede krisetiltak som harmonerer med den nåværende situasjonen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.