Ludvig Eikaas: Portrett av Einar Førde, 2001 (Fra NRK.no)

Jens Stoltenberg om Einar Førde (1943 – 2004)

Einar Førde gikk ut av tiden søndag 26. september 2004. Førde var sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet 1965 -1981, stortingsrepresentant for Oslo 1969-1989, kirke- og utdanningsminister 1979-1981, nestleder i Arbeiderpartiet 1981-1989 og parlamentarisk leder 1986-1989. Han ble kringkastingssjef i 1989, ledet moderniseringen av NRK, og har også ellers satt dype spor etter seg i det moderne Norge. Ballade har fått tillatelse til å bringe videre minneordet til AP-leder Jens Stoltenberg.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Jens Stoltenberg, leder, Det Norske Arbeiderparti

Eneren Einar

Einar Førde var noe av det nærmeste Norge kommer et «renessansemenneske» i nyere historie: en usedvanlig og allsidig begavelse som også oppnådde å realisere sine mange talenter. En ener på arenaer som idrett, skole, politikk og media. I Arbeiderpartiet er vi umåtelig stolte over at han var en av oss.

Førde ble født i industristedet Høyanger under den annen verdenskrig, fikk i etterkrigstiden muligheten til å utfolde sine evner i skolen, nådde ved hjelp av brennende engasjement og blendende dyktighet høye tillitsverv i samfunnet og avsluttet karrieren med å gjøre NRK til moderne mediebedrift. Einar Førdes liv er slik også historien om det moderne Norge.

Einar Førde var bare 22 år da han valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre i 1965. I sentralstyret delte han bord med historiske skikkelser som Einar Gerhardsen og Haakon Lie. Han ble gjenvalgt på landsmøte etter landsmøte, og ble sittende nesten et kvart århundre i sentralstyret, hvorav de siste åtte som nestformann.

Han spilte en viktig rolle i den politiske fornyelsen av Arbeiderpartiet allerede etter valget 1965 og satte sterkt preg på politikken helt til han gikk ut av aktivt politisk virke i 1989. Einar Førde ledet blant annet det epokegjørende arbeidet med partiets nye prinsipprogram i 1981. Han var også en stor politisk agitator og hans utallige taler på landsmøter, årsmøter og kveldsmøter i hundrevis av partilag skapte engasjement og innsatsvilje i partiet.

Einar Førde var alltid sterkt engasjert i utenrikspolitikken og sto som ung politiker i fremste rekke i kampen mot USAs krigføring i Vietnam, mot juntaen i Hellas, mot norsk NATO-medlemskap og mot EU. I disse spørsmålene var han en av de aller fremste i sin generasjon. Det var en intellektuell prosess, og verken opportunisme eller makelighet, som førte til at han seinere ble tilhenger av at Norge skulle delta i både EU og NATO.

Han var kirke- og undervisningsminister fra 1979 til 1981, men det var først og fremst som parlamentariker Einar Førde utfoldet sitt politiske virke. Han vil bli regnet som en av etterkrigstidens største parlamentarikere, og satte preg på alle de store politiske debattene i de 20 åra han var medlem av Stortinget. Da Einar Førde var gruppeleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 1986 til 1989 kom alle disse egenskapene til uttrykk. Førde var en omsorgsfull og lyttende leder og ble til manges overraskelse en elsket leder av stortingsgruppa. Einar Førdes innsats i Stortinget var en viktig forutsetning for de store politiske resultater Gro Harlem Brundtlands regjeringer oppnådde i siste halvdel av 80-årene.

Førde var en skrivende politiker og utpreget intellektuell; kunnskapsrik, kritisk, elegant og uavhengig. Han var en glitrende og fryktet debattant, og en produktiv skribent helt til det siste. I 1981 ga Einar Førde ut debattboka » Vi er alle sosialdemokrater». Bokas tittel har gått inn i det norske språket og han fanget den sterke stilling likhetsidealene har i det norske folk uansett parti.

Vi har en dyptfølt takknemlighet for den innsatsen Einar Førde har gjort. Nå går våre tanker og medfølelse til de nærmeste, som har mistet en far og en ektemann så altfor tidlig.

Vi er alle sørgende.

Dette minneordet, som opprinnelig sto på trykk på Arbeiderpartiets nettsider 28. september 2004, er illustrert med Ludvig Eikaas’ portrett av Einar Førde – et maleri som i 2001 var NRKs offisielle avskjedsgave til Førde.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.