Kammerkoret NOVA (Foto: Blunderbluss)

– Ikke fornuftig bruk av ressurser

Seks av de såkalte semiprofesjonelle kora i Norges Korforbund meldte seg i går kollektivt ut av forbundet. De kan ikke lenger stå inne for forbundets virksomhet.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

— Norges Korforbund har kjørt seg helt ut. Det har blitt for stort, det har tatt på seg for mye ansvar og det drives amatørmessig, sier styreleder i Schola Cantorum, Lars Hausken til Ballade.

— Forbundets navn klinger ikke lenger godt, og vi kan ikke stå bak NK sånn organisasjonen har utvikla seg. Jeg håper flere kor følger vårt eksempel. Norges Korforbund har ikke livets rett slik organisasjonen drives i dag, fortsetter han.

Vil gi et signal
Åtte av de såkalt ”semiprofesjonelle” kora i Oslo innleda våren 2013 et samarbeid, og nå marsjerer de altså i (nesten) samla flokk ut av Norges korforbund (NK). Ett av de åtte, KSS (Kvindelige studenters sangforening), hadde allerede betalt kontingenten da avgjørelsen ble tatt, og er medlem inntil videre, forteller president Astrid Mjøs. Grex Vocalis hadde også allerede betalt kontingenten, og vil ikke ta stilling til utmelding før etter Landsmøtet i NK i september. Resten, Schola Cantorum, Kammerkoret NOVA, Oslo Voices, Oslo Kammerkor, Ensemble 96 og Uranienborg Vokalensemble, sendte i går ut ei pressemelding om den kollektive utmeldinga.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Men hvorfor kunne ikke også de vente til etter Landsmøte i september for å se om det nye styret klarer å få orden på organisasjonen igjen, undrer Ballade.

— Det har blitt rulla opp for mye det siste halvåret. Det er med bakgrunn i faktiske opplysninger om manglende økonomistyring, manglende rolleavklaring for både styreleder og kontrollkomité, brudd på lovverk vedrørende pensjonsinnbetalinger og yrkesskadeforsikring, og uryddige ansettelsesforhold at vi melder oss ut med øyeblikkelig virkning. Vi kan ikke leve med det. Det er for lenge til september. Og så vil vi gi et signal til både organisasjonen og de andre kora med denne utmeldinga, svarer Christer Lysfjord, styreleder i Oslo Voices.

For dyrt
Kora synes også det er for dyrt å være medlem av NK.

— NK er det korforbundet som definitivt tar høyest kontingent – over 300 kroner per kormedlem, forteller Lysfjord.

— Forbundet tar også for seg en mye større andel av Aktivitetsmidlene og voksenopplæringsmidlene enn andre, og vi sitter igjen med mye mindre igjen til koret pr. medlem enn de som er tilslutta andre organisasjoner. Når vi da heller ikke får glede av disse midlene gjennom fellesprosjekter fordi de er på feil nivå for oss, må vi finne oss en organisasjon som gir bedre økonomisk støtte, påpeker Lysfjord.

Les også: [link id=68656 title=»Kontrollen over det økonomiske har vi nå«]

Hausken kan fortelle at Ung i kor har en kontingent på 65 kroner per medlem og Norsk Sangerforum 80 kroner.

— Alle bør se at NK ikke driver med fornuftig bruk av ressurser. De fleste kor ville få mer igjen av å melde seg ut og inn et annet sted, ikke bare de semiprofesjonelle, sier han.

Hausken understreker at de ikke melder seg ut av korbevegelsen, og de danner ikke et eget forbund. Schola Cantorum går over til Ung i kor og Uranienborg Vokalensemble er allerede medlem i Ung Kirkesang. Kammerkoret NOVA, Ensemble 96 og Oslo Kammerkor melder seg inn i Norsk Sangerforum. Oslo Voices har ikke hatt innmelding oppe på styremøtet ennå. Alle legger vekt på at ulik organisasjonstilknytning ikke skal være til hinder for samarbeid. Allerede i juni arrangerer Kammerkoret NOVA, Schola Cantorum og Oslo Voices konsert sammen i Kanonhallen i Oslo. I 2015 jobber alle de åtte kora sammen for en konsert i forbindelse med Knut Nystedts 100-årsdag.

Under Musikkrådets paraply
De andre korforbunda er alle medlemmer av Norsk musikkråd, og de utmeldte ser fram til å komme under den paraplyen igjen etter at NK meldte seg ut i 2001.

Denne mangelen på vilje til samarbeid er også ett av ankepunkta.

— NK vil stå utafor alt – utafor Musikkrådet og utafor samarbeidet med de andre forbunda – noe som tydelig ble illustrert da de i fjor ville sette i gang en rekke tiltak som andre forbund [link id=68215 title=»allerede dekka opp»], sier Lars Isdahl, dirigent for Oslo Voices.

Han er også opprørt over at NK Oslo-Akershus nylig takka nei til å delta i en kartlegging av øvings- og konsertlokaler i Osloområdet, som Musikkrådet har fått penger til.

— Dette ville virkelig kommet alle medlemmene til god, i motsetning til en rekke andre av de prosjektene organisasjonen setter i gang.

Alle tre mener at NK har blitt en ”dinosaur” – en alt for stor organisasjon som har begynt å eksistere for sin egen skyld, ikke for medlemmenes. Nå ser de fram til å komme inn i en organisasjon med smidigere drift og samarbeid på tvers.

— Vi føler ingen glede med denne utmeldinga. Alt er bare trist. Vi ønsket oss alle et NK til beste for medlemmene, understreker Isdahl.

— Og dersom Norges Korforbund mot formodning framstår som en juvel om ett år, er det ingenting i veien for at vi melder oss inn igjen. Vi har imidlertid ingen tillit til at organisasjonen er villig til å gjøre de nødvendige endringene, avslutter Christer Lysfjord.

Ballade har ikke enda lyktes i å få tak i korfornundets leder, Inger-Johanne Molven for en kommentar. [link id=68656 title=»Les vårt intervju med henne fra 17. februar.«]

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev