Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann svarer på utfordring fra forbundsleder Hans Ole Rian i Creo. (Foto: Ilja C. Hendel / Ihne Pedersen)

– Hvorfor er det slik at næring under kulturdepartementet er mindre verdt?

Tak på støtte til oss, men ikke til fisk, hvorfor? Slik lyder ett av mange spørsmål når kulturbransjene mener seg nedprioritert i pandemien. Fagforeninga Creo spurte – Ballade fikk svar fra regjeringa.

Kalender

La Llorona, den gråtende klarinett

21/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

25/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera – DON PASQUALE (utdrag)

28/05/2022 Kl. 15:30

Oslo

Konsertforestillingen Klarinett & Foto

29/05/2022 Kl. 14

Viken

– Hvorfor er det slik at næringsvirksomhet under kulturdepartementet er mindre verdt enn næringsvirksomhet under næringsdepartementet? Det må nesten sittende regjering svare på.

Hans Ole Rian i kunstnerforbundet Creo spør på deres nettsider, etter at flere organisasjoner og talspersoner de siste ukene har tatt opp forskjellsbehandling mellom kulturnæring og annen næring, særlig i tilknytning til koronanedstenging.

I sin gjennomgang av regjeringas endringer i blant annet kompensasjonsordninga for å støtte pandemiramma næringer skriver Rian:
«Mens ordningene under kulturdepartementet er rammestyrte, er for eksempel nærings- og fiskeridepartementets Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, den er rettighetsbasert.»

«Hva betyr det? Jo, det betyr at mens de som søker på kulturordningene må dele på en allerede fastsatt pott, så vil de som søker på næringsdepartementets ordning ha en rett på en viss sum, de har en rett på midler.
Blir mange av kulturlivets søknader godkjent, så får alle en prosentvis avkortning. Hvor mye blir vi avkortet? Aner ikke, det vet vi først lenge etter at søknadsfristen er ute. Søkere til næringsdepartementets ordninger som får godkjent sine søknader derimot, de vil få utbetalt uavkortet, fordi deres ordning ikke har en øvre grense,» spår Creo-lederen. Rian mener også det er feil at næringsfolka, som han kaller de andre, kan få sine søknader behandlet forløpende, og få utbetalinger raskere.

Kulturdepartementets ordninger har en fastsatt øvre grense, peker Rian på, mens han leser at Næringsdepartementets ordning har en flytende grense, som kan flyttes på etter behov.

– Vi fyller på
– Sammenligningen med Nærings- og fiskeridepartementets ordninger blir ikke helt riktig, for kulturdepartementets ordninger kompenserer for bortfalte inntekter, ikke for faste kostnader. Dette er bedre for sektoren, og hensyntar at mange innenfor kulturlivet tjener mye i enkeltperioder, og lite i andre, svarer Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap).
– Det gjør at kultursektorens ordninger gir mulighet for overskudd hos søker i perioden, dette i motsetning til alle andre departement sine ordninger. Kompensasjonsordningen for kultursektoren har gjennom hele pandemien vært rammestyrt, men det har også uten unntak blitt fylt på ved behov om ytterligere midler. Ordningen er dermed både rammestyrt og rettighetsbasert. Dersom rammen for kompensasjonsordningen viser seg å ikke være tilstrekkelig, vil vi fylle på.
Det skriver statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) til Ballade.no som svar på Rians utfordring.

I innlegget sitt berømmer Rian regjeringa for å forlenge kompensasjonsordninga til 30. juni.

Stortingsproposisjonen med regjeringas innstilling ligger her. Den omfatter både økonomiske tiltak for å bøte på pandemikrise – og høye strømregninger.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev