Anette Wiig Bryn (Foto: Oslo Fremskrittsparti)

Hvem bør bli Oslos nye kulturdirektør?

I forbindelse med opprettelsen av en ny etat for kultur og idrett, søker Oslo kommune nå etter en direktør for den nye etaten, som vil få ansvar for kunst og kultur, idrett og bad, Byarkivet og Deichmanske bibliotek. «Kultur- og idrettsetaten skal synliggjøre og styrke Oslo kommunes satsing på kultur og idrett. Direktøren vil få ansvaret for oppbygging og drift av den nye etaten», står det å lese i stillingsannonsen. Men hva slags menneske trenger Kultur-Oslo i denne stillingen?

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sentrale spørsmål i forbindelse med stillingen, er om den vil overta eller overlappe noen av kulturbyrådens ansvarsområder eller arbeidsoppgaver. Like viktig blir formelen for hvordan samspillet mellom kulturbyråden og kulturetat-direktøren vil fortone seg – vil for eksempel byens kunstnere og kulturarenaer få en ny og vital kontaktperson i kommunenledelsen?

Uansett hvordan kabalen går opp (eller ikke), vil trolig direktøren for Oslos nye Kultur- og idrettsetat vil trolig få hendene fulle, med planene om Kulturbysøknaden i 2008 nært forestående. I tillegg kan man regne med at vedkommende vil få ansvar for «Vestbaneutbyggingens nye bibliotek- og museumslokaler, nye Bislett, byens mange festivaler og events, og ikke minst kommunens kunstsamlinger – deriblant Munch-museet», skal man tro Aftenpostens journalist Lotte Sandberg.

Sandberg rapporterer at kommunens forrige forsøk på å opprette en slik stilling ikke lyktes videre godt: Johan Tønnesson trakk seg som kultursjef for Oslo i 1996 etter bare et halvt år i stillingen, fordi rammene var helt urealistiske.

Som kandidater til stillingen lanserer Lotte Sandberg Fritt Ords daglige leder Erik Rudeng, som bl.a. har ledererfaringfra Norsk Folkemuseum. Generalsekretær i Norske Dramatikeres Forbund, Tom Løland, blir også nevnt. Det samme blir president i Norges Komponistforening, Synne Skouen, som tidligere har vært kultursjef i NRK. Direktør for Norsk filmfond, Stein Slyngstad, omtales også som en mulig kandidat.

I utlysningsteksten søker Oslo kommune etter «en handlekraftig og beslutningsdyktig leder med erfaring fra ledelse på høyt nivå i offentlig sektor, nærings- eller organisasjonsliv, men evne til gjennomføring, omstilling, motivering og samarbeid, erfaring fra samhandling med media, med utdanning fra universitet eller høyskole, eller tilsvarende realkompetanse.»

Om kommunen søker en person med bakgrunn fra eller kjennskap til kulturlivet vedkommende skal forvalte, sier søknadsteksten merkelig nok ingenting om.

Så gjenstår det å se om Oslo Kommune makter å legge forholdene bedre til rette denne gangen – og om de får tak i en person som makter å ta fatt på alle utfordringene med krum nakke og i kulturens beste interesse.

Ballade vil de kommende dager stille våre spalter til disposisjon for leserinnlegg fra musikk- og kulturlivet – hva slags menneske ønsker de som hver uke gir innhold til begrepet «Kultur-Oslo» inn i rådhuset?

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev