Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

Hva er norsk musikk?

I Aftenposten 12.9 kommer styreformannen i foreningen for norske plateselskaper, FONO, Larry Bringsjord med en kraftsalve i anledning av at norske radioer spiller for lite norsk musikk, og at andelen synker. Her kommenterer Oddvar S. Kvam, tidl. formann i TONO, debattens bruk av begrepet «norsk musikk».

Kalender

«Det som spilles her i Norge er det samme som i USA», sier Bringsjord. I begrepet norsk musikk innbefatter han ikke bare musikk som har norsk opphavsmann, men også musikk som spilles av norske utøvere.

I et avisinnlegg nylig later det til at bl.a. kulturminister Ellen Horn (a) legger den samme dobbelte betydning i ordet. Hun nevner bl.a. en lovendring som angivelig skal gjøre slutt på at det blir billigere for radioene å sende amerikansk enn europeisk musikk. Men lovendringen – som jeg er glad for er kommet – berører bare betalingen til de utøvende musikere, og ikke til opphavsmennene, som fra før av har vært likestilt uansett disses nasjonalitet. Jeg har videre registrert at også enkelte NRK-medarbeidere i noen tid har brukt uttrykket «norsk musikk» i samme dobbelte betydning.

Utenlandsk musikk blir imidlertid ikke norsk selv om den fremføres av norske artister. Er vi på konsert der en norsk pianist spiller Beethoven, er det ikke norsk musikk vi lytter til, og på samme måte blir ikke musikk av Grieg fransk om den blir spilt av en fransk pianist, heldigvis! Og det er vel ingen som at f.eks. Oslo-Filharmonien bare spiller norsk musikk, selv om orkesteret er norsk?

Det er derfor både feilaktig språkbruk og uheldig å bruke uttrykket «norsk musikk» om begge kategorier. Det forkludrer oversikten over radioens musikkpolitikk (og TVs også) hvis man statistisk slår andelen av musikk skapt av norske komponister sammen med andelen av norske artister. Radioens andel med norsk musikk (i vanlig forstand) blir på denne måten tilsynelatende høyere enn den i virkeligheten er. Man burde derfor ha to adskilte statistikker som viser andelen av henholdsvis den norskskapte musikk og den musikk som er fremført av norske utøvere. På den måten vil man få klarere frem at det i radioene (og TV) spilles for lite musikk av begge kategorier. For i sak er jeg selvsagt helt enig med både kulturministeren og FONOs styreformann: Vi må få mer norsk musikk og mer musikk fremført av norske utøvere i våre etermedier!

Innlegget er også trykket i Aftenposten 25.09.2000

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.