Anne Danielsen (Foto: Annica Thomsson)

Harde kutt for musikkvitenskap

Institutt for musikkvitenskap må kutte 13 millioner kroner fram til 2016.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

I en kronikk i Aftenposten denne uken gikk tre professorer ved Institutt for Musikkvitenskap (IMV) på Universitetet i Oslo hardt ut mot Humanistisk fakultet (HF).
Professorene mener HF vil kutte den utøvende og praktiske delen av undervisningen, og slik gjøre studiet rent teoretisk.
— Kuttet vil true IMVs rolle som kompetanseleverandør til musikksektoren. I dag leverer vi godt til sektoren. Det tror jeg ikke vi vil greie uten den delen av studiet. Det vil bli mye mindre relevant, sier en av kronikkforfatterne, professor Anne Danielsen, til Ballade.
Les også: [link id=67558 title=»– Det utdannes for mange jazzmusikere«]
Dekan ved HF, Trine Syvertsen, sier derimot at det ikke foreligger planer om å gjøre IMV til et rent teoristudium.
— HF finansierer IMVs studieplasser med to og en halv ganger så høyt beløp som andre studier. Det er blant annet for å gi rom for praktisk musikkopplæring. Det er ikke framlagt noe forslag om å endre på disse rammene, sier hun.
Rammer faglighet og relevans
Den økonomiske situasjonen tilsier uansett at utgiftene må reduseres ved IMV. I flere forberedende notater til fakultetsstyrets møte i Det norske instituttet i Roma førstkommende fredag, kommer det frem at IMV må gjøre store kutt i perioden fram mot 2016.
I IMVs eget notat heter det at instituttet må gjennomføre kutt på 25,5 millioner i perioden 2010 til 2016. 12,5 millioner av disse er allerede innarbeidet i langtidsbudsjettene, mens ytterligere 13 millioner må spares fra 2012.
— Dette vil etter gruppens oppfatning ikke kunne skje uten at det vil ramme den helhetlige faglige dynamikk og produksjon som ligger til grunn for IMVs faglige resultater og arbeidsmarkedsrelevans, heter det i notatet.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
— Vanskelig ressurssituasjon
IMV foreslår i notatet selv hvor kuttene kan foretas, og mener at instrumentalundervisningen bør skjermes.
HF skriver i sitt notat at «IMV er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Instituttet bygger opp et stort underskudd, og kan med dagens rammer og aktivitetsnivå ikke snu dette.»
Fakultetet konkluderer med at «IMVs økonomi realistisk sett kun kan bringes i balanse gjennom kostnadsreduksjoner og endringer i studieopplegget og emnetilbudet.»
— Konsekvensen av fakultetets forslag til kutt er at praksisfagene forsvinner ut. Alternativet er å kutte flere professorater, sier Danielsen.
Syvertsen understreker at IMV har et sterkt fagmiljø i likhet med flere andre HF-miljøer.
— Vi er generelt i en vanskelig ressurssituasjon på fakultetet. Det er dessverre slik at vi ikke har greid å skjerme selv sterke forskningsmiljøer fra kutt. Det er universitets politikk at instituttene skal holde seg innenfor de budsjettrammene styret har vedtatt, sier hun.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev