Garanterer for kulturmidler

På landsmøtet kommende helg skal Arbeiderpartiet ta stilling til om tippenøkkelen skal endres for å ta igjen etterslep på idrettsanleggene. Kulturminister Huitfeldt lover at dette ikke skal gå ut over kulturmidlene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I et felles forslag som skal fremmes på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo kommende helg, går fylkespartiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inn for å endre den såkalte Tippenøkkelen.

Tippenøkkelen forklarer hvordan overskuddet fra Norsk Tipping fordeles. I 2009 var overskuddet på 3,4 milliarder kroner. Tippemidlene blir i dag fordelt etter følgende “nøkkel”: Idrett blir tildelt 46 %, kultur, 36,5 % og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner 18 %. Under kulturbolken fordeles 12 % til lokale og regionale kulturformål som Frifond, Kulturbygg og Den kulturelle skolesekken, mens de resterende midlene går til statskassen.

Idrettsetterslep
I forslaget fra Vestlandet ligger det at tildelingen til idrettsformål skal økes med 18,5 % til 64 %, og at tildelingen til humanitære formål forblir på 18 %. De lokale og regionale kulturformålene skal økes til 18 %.

Begrunnelsen for dette er at forslagsstillerne mener at idretten bør få en større del av overskuddet for å hente inn etterslep på anleggssiden, som blant annet skyldes bortfallet av inntekter fra spilleautomater som ble forbudt i 2007.

I forslaget ligger det en forutsetning om at endringen ikke skal gå ut over Kulturløftets målsetning om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur, men Line Endresen, daglig leder i Norsk Rockforbund, uttrykker allikevel en bekymring for at endringen skal gå ut over kultursatsningen.

Ingen god forklaring
— Vi har fått lovnader om at et idrettsløft ikke skal gå på bekostning av kulturen. Likevel bekymrer det meg at ingen kan gi meg et svar på hvordan den foreslåtte økningen i tippemidler ikke samtidig vil bety en tilsvarende reduksjon i tippenøkkelen til kulturen, da det har kommet tydelig frem at de 18 % til humanitære formål skal opprettholdes.

— Vi skal så klart støtte idretten i et økonomisk løft, men dette forutsetter at det ikke må gå ut over tippenøkkelen til kultur. Jeg har fått tilbakemeldinger på at idretten ønsker å støtte kulturløftet og målet om 1 % til kultur, men dette blir jo en meningsløs støtte dersom de samtidig innstiller på å redusere prosentandelen av tippenøkkelen til kultur, sier Endresen til Ballade.

— Uaktuelt å redusere til kultur
Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til Ballade at fylkespartienes forslag innebærer mer penger til kultur.

— Landsmøtet må vurdere og diskutere dette. Det som ligger inne er ikke mindre penger til kultur, men mer penger til kultur.

— Det er uaktuelt for Ap å redusere midlene til kultur. Snarere tvert i mot, vi har mer å gjøre på Kulturløftet. Det kommer ikke til å bli vedtatt noe på landsmøtet som reduserer Kulturløftet. Det vi foreslår er å øke overføringen over spillemidlene, sier Huitfeldt.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev