Freder knutepunktfestivalene også i 2017

Kulturrådet behandlet i dag knutepunktfestivalene, som har gått over i deres portefølje fra og med i år.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ble det besluttet å overføre festivalene som tidligere har hatt knutepunktstatus til Kulturrådets ordning for festivalstøtte.
Les også: Løs opp knuten
Samtidig fredet Stortinget de tidligere ordningene for 2016, slik at de videreføres på 2015-nivå i år, med prisomregning på 1,9 %.
Da saken ble behandlet i Kulturrådet idag, anbefalte administrasjonen at denne fredningen videreføres også til 2017, det vil si at festivalene som tidligere har hatt knutepunktstatus, beholder finansiering på samme nivå som i år også i 2017, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Begrunnelsen for dette var at Rådet trenger tid til å utarbeide nye retningslinjer for ordningen, som er planlagt vedtatt ved rådsmøtet i desember. I tillegg ble det opplyst om at avtalene om medfinansiering fra fylke og kommune reforhandles i 2017, og at en ny ordning dermed blir bedre samstemt om den gjelder fra 2018.
Forslaget om å frede knutepunktfestivalene nok et år ble vedtatt.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev