Freder knutepunktfestivalene også i 2017

Kulturrådet behandlet i dag knutepunktfestivalene, som har gått over i deres portefølje fra og med i år.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ble det besluttet å overføre festivalene som tidligere har hatt knutepunktstatus til Kulturrådets ordning for festivalstøtte.
Les også: Løs opp knuten
Samtidig fredet Stortinget de tidligere ordningene for 2016, slik at de videreføres på 2015-nivå i år, med prisomregning på 1,9 %.
Da saken ble behandlet i Kulturrådet idag, anbefalte administrasjonen at denne fredningen videreføres også til 2017, det vil si at festivalene som tidligere har hatt knutepunktstatus, beholder finansiering på samme nivå som i år også i 2017, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Begrunnelsen for dette var at Rådet trenger tid til å utarbeide nye retningslinjer for ordningen, som er planlagt vedtatt ved rådsmøtet i desember. I tillegg ble det opplyst om at avtalene om medfinansiering fra fylke og kommune reforhandles i 2017, og at en ny ordning dermed blir bedre samstemt om den gjelder fra 2018.
Forslaget om å frede knutepunktfestivalene nok et år ble vedtatt.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.