Tynset blandakor og Glenn Erik Haugland under øving på "Leve forskjellen", et nyskrevet verk for kor og brassband, bestilt av Hetlevik musikklag. Haugland har skrevet musikken, og Heidi Tronsmo har skrevet tekstene til verket. (Foto: Privat)

Fordi du er en annen

– Det har alltid vært utfordrende å finne sin egen stemme, sin egen plass eller sin egen mening med tilværelsen. Men det har aldri vært mere utfordrende enn nå, på 2020-tallet, skriver komponist Glenn Erik Haugland.

Kalender

Red. mrk.: Dette kort-essayet av komponist og festivalsjef for TronTalks, Glenn Erik Haugland, tar utgangspunkt i verket Leve forskjellen, skrevet for brassband og kor, og bestilt av Hetlevik musikklag. Haugland har skrevet musikken, og Heidi Tronsmo har skrevet tekstene til verket, som blir sitert i teksten. Leve forskjellen urfremføres av Tylldalen blandakor, Tynset blandakor, Bjørgvin vokal og Hetlevik musikklag på Askøy 2. juni, Røros 7. juni og Tynset 8. juni.

Rommet for tanke, for å prosessere, og rommet til å forme fortellingen om oss selv, er under press. Det er fare på ferde. Selve eksistensen avhenger av at vi hver for oss finner et selvbilde vi kan leve med. Sosiale medier og sterke interesser vil noe annet. Algoritmene siver inn i stadig flere deler av våre liv og tar over narrativet om hvem vi er, hvem du er og hvem jeg er.

Selvet brytes ned og tar med seg felleskapet i samme suget. Et velfungerende felleskap avhenger av et rikt mangfold av individer som kjenner seg selv, der vi kan være et korrektiv til hverandre. Et fungerende vi avhenger av et fungerende jeg. Rom til å være et selv på godt og vondt. Rom til å være den andre.

Vi er på samme tid uavhengige og avhengige av hverandre. Balansegangen mellom en egen indre verden og ytre samspill med den andre er utfordrende og noe vi kontinuerlig jobber for å beherske. Oppmerksomheten danser fra indre tanker og følelser til signaler fra den andre og tilbake. Denne finstemte oppmerksomhetsøkologien er truet av oppmerksomhetstyver som kapitaliserer på distraksjon og skjermavhengighet. Før vi fikk sukk for oss, før vi hadde noen forutsetninger til å forstå, hadde blikkene våre blitt en handelsvare.

Monokulturene vokser i alle deler av samfunnet og de som driver denne utviklingen er store og ressurssterke. Hvem er det som tjener på det? Om du er toppsjefen i Volvo ønsker du ikke selge kun én EX90. Du ønsker å selge tusenvis, millioner. For å få det til trenger du at tusenvis, millioner av mennesker, drømmer om det samme – å kjøpe seg en EX90. Mekanismene som genererer monokulturer er designet og drevet av store muskelsterke selskaper. Resultatet er at byer, butikker, flyplasser, mat, klær, biler, utseende, tanker og holdninger blir likere og likere hverandre.

Homogeniseringen av vår kultur er et overfallsangrep med algoritmer og kunstig intelligens som masseødeleggelsesvåpen. Monokulturen bygger på en omfattende overvåkning av våre preferanser (likes), og avansert forskning innen psykologi, kombinert med maskinenes evne til å regne seg frem til ditt neste impulskjøp.

Mottrekket er å styrke vår frihet og uavhengighet ved å hegne om vår forskjellighet. Den økte brutaliseringen er langt fra tilfeldig. Ungdommer som tar sitt eget liv, mobbing, vold i nære relasjoner, terror og de brutale krigene, vitner om en tid på vei bort fra opplysningstidens idealer om tro på kunnskap, kunst, rettferdighet og menneskets uavhengighet.

Du må våkne.
Si meg hvem du er.

Kanskje tiden er inne for en ny uavhengighetskamp?

Musikk, all musikk og all aktivitet forbundet med musikk, handler om relasjoner, mente musiker og forfatter Christopher Small. Musikk er et verb, en praksis i stadig bevegelse. Disse tankene og ikke minst egne tanker danner sammen med vår opplevelse av samtiden grunnlaget for Leve forskjellen. I verket for brassband og kor skriver Heidi Tronsmo i teksten:

Jeg er den andre.

Vi er til sammen mer enn ett.
Jeg er en annen, jeg er meg selv,
vi er hverandre, jeg er den andre.

Trærne knirker, bekken ler,
elva freser, havet ser.
Vet du hvor du kom fra? Hvor du går?

Heidi Tronsmo bruker mangfoldet slik det finnes i naturen som en gjennomgående referanse. Kan økologien vi finner i skogen med sine mange ulike arter være en modell for den sosiale økologien? Ja, rent bortsett fra at vi ikke spiser våre venner, slik dyrene i Hakkebakkeskogen lærer oss.

Å spille i korps eller synge i kor handler om levende samspill der individer kommer sammen for å uttrykke seg gjennom musikk. Leve forskjellen handler om ulike sider av det å være et jeg i et vi. Det handler om historiene vi forteller om og til oss selv. Det handler om forskjellighet, annerledeshet, om det å bli sett, om jeg’ets oppstandelse og om de fremmede.

«Jeg er fordi du er en annen», sa Thomas Hylland Eriksen på TronTalks i 2023. Relasjoner er en av syv meninger med livet, sier filosofen.

Tankene, innøvingsprosessen og de mange samtaler vi allerede har hatt på kor- og korpsøvelsene har satt i gang mange fine refleksjoner. Innøvingen av dette helt nye verket er slik sett mer enn å lære seg å telle pauser, det er blitt et rom for refleksjon. Det føles meningsfullt å arbeide med mennesker som vier tiden sin til å gjøre en forskjell.

I en skog

I ei eng

I et hav

Leve forskjellen

I en by

I ei bygd

På et fjell

Leve forskjellen


I et korps

I et kor

På en øy

Leve forskjellen

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.