På kanten - Erik Valebrokks spalte i popbladet POP 1985

Er ytringsfriheten til salgs?

Dette er ett av to spørsmål Ultima stiller på seminaret lørdag 14. oktober. Her blir det bl.a. diskusjoner rundt kunstnernes økonomiske rettigheter, samt et kritisk søkelys på institusjonene innen musikk, dans og teater.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Bakgrunnen er en teori om at kunsten generelt taper terreng i et stadig mer rasjonalisert samfunn. Følgelig svekkes kunstens kommersielle grunnlag, blant annet fordi mange kunstnere selger eller gir avkall på økonomiske rettigheter. Hvem som sitter tilbake med både rettigheter og penger vil blant annet den danske komponisten Karl Åge Rasmussen og komponist og TONO-formann Håkon Berge diskutere.

Det andre hovedspørsmålet vi stiller er om fordelingen av ressurser i norsk kulturliv er til hinder for ytringsfriheten. Bakgrunnen for dette er den dokumenterte ressursfordelingen mellom institusjonene og de frie gruppene innen musikk, dans og teater. Stadig mer av midlene går til administrasjon, vedlikehold og andre, faste utgifter, hvilket gir stadig mindre midler til kunst.

Institusjonene vegrer seg for å slippe til nyskapende og kanskje ukjente dramatikere, komponister og koreografer og velger å satse på det kjente og sikre. Hvilke konsekvenser har denne utviklingen fått for den frie, kunstneriske ytring? Anne Grete Eriksen fra Dans Design vil presentere de frie gruppenes perspektiv i debatt med representanter for kulturforskning og kulturjournalistikk.

Konferansen finner sted på Folkets Hus i Kongressentret, og er i regi av Norsk Forum for Ytringsfrihet, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Komponistforening og Ultima. Deltagelse koster kroner 300, og inkluderer lunsj. Påmelding kan skje til Norsk Forum for Ytringsfrihet, telefon 22 67 79 64/ nff@online.no

Vi minner ellers også om det gratis seminaret «Den nye musikken og kritikken», som arrangeres i regi av Norsk Kritikerlag. Dette skjer klokken fjorten, lørdag 14. oktober, på Henie Onstad Kunstsenter, og kan også fungere som en oppvarming til åpningen av Keith Pipers utstilling «The Monster, the mechanised body, and Racial Metaphor in Science Fiction».

To av foredragene fra seminaret er nå lagt ut på hjemmesidene til Norsk Forum for Ytringsfrihet, og kan leses her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.